Harrastamisen Suomen malli laajenee syksyllä 2021, mikäli Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa hankkeen rahoittamista Lohjalla. Toimintaa suunnitellaan Lohjan kaikille ala- ja yläkouluille. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintamalliksi Lohjalla.

Harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen malli yhdistää lasten harrastustoiveet, sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyön.

Hakuaika harrastusta tarjoaville toimijoille on alkanut huhtikuussa, ja päättyy 12.5. klo 15.00. Harrastustoimijoiden kanssa tehdään sopimuksia ja koulukohtaisia suunnitelmia kesällä 2021. Harrastustoimijoita haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://link.webropol.com/s/suomen-malli-lohja

Kerhoja järjestetään 30.8.2021–27.5.2022 poisluettuna koulujen loma-ajat. Harrastustoiminnan järjestäjä sitoutuu järjestämään kerhoa viikoittain. Yhden kerhokerran pituus on vähintään 45 minuuttia ja enintään 90 minuuttia.