Tänään: 13.07.2024

Päätoimittaja

Helenin aurinkopuisto Virkkalaan etenee

aurinkopuisto, aurinkovoima, Virkkala, virkkalan

Lohjan kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan varata Helen Oy:lle Virkkalan kiinteistöalueen sen suunnitteluvaraushakemuksen mukaisesti. Suunnittelualue rajautuu Pallotien ja Kirkniementien ja Lohjanjärven väliselle alueelle. Tämä tarkoittaa, että Helenin Virkkalaan suunnittelema 10 megawatin aurinkoenergiapuistohanke etenee.

Suunnitteluvarausalueen suunnitteluvaiheen sekä asemakaavan muutoskustannukset tulevat varauksen haltijan kustannettaviksi. Asemakaavoituksen edellyttämät riittävät selvitykset, lausuntojen hankkiminen ja vaihtoehtojen tutkimiset sekä muut kaavaprosessiin liittyvät toimenpiteet, mukaan lukien kaupungin kaavoituksen työ- ja muut kustannukset, tehdään suunnitteluvarauksen haltijan kustannuksella, eli kustannuksista vastaa Helen Oy.

Lohjan kaupungin kaavoituksen asiantuntemus on kohtuullisessa määrin käytettävissä selvitys- ja vaihtoehtotarpeiden määrittelemisessä sekä työn ohjauksessa ja prosessiin liittyvässä kuntalaisten osallistamisessa.

Asemakaavan tultua lainvoimaiseksi Helen tai sen osoittama vuokraa tai ostaa kaupungilta hankkeen toteuttamiseen tarvittavat aluevaraukset vähintään hinnalla, jonka kaupungin tilaama puolueeton arvioija määrittelee alueelle kokonaisuutena.

Kaupunkienergiapuistohanke lisättiin vuosien 2023-25 Lohjan kaupungin kaavoitusohjelmaan.