Liukkaus ja lumiolosuhteet vaikuttavat myös jätekuljetuksiin. Tyhjennykset onnistuvat, kun lumityöt ja hiekoitus on tehty hyvin. Auraamattomat tiet ja pihat viivästyttävät jäteastioiden tyhjennyksiä.

Esteetön ja turvallinen reitti jäteastialle on kiinteistön vastuulla

Myös pyrypäivinä esteetön pääsy jäteastioille on tärkeää jäteauton kuljettajan työn sujuvuudelle. Lumityöt tehdään sekä kulkuväyliltä että jätekatoksen ja -astian edestä. Huolehdi myös, että portti, jätekatoksen ovi ja jäteastian kansi on avattavissa lumesta ja jäästä huolimatta.

Hiekoittaminen on erityisen tärkeää, jos pihatie tai jäteastian siirtoväylä viettää alaspäin. Liukkaan mäen vuoksi jäteastian voi myös siirtää tilapäisesti toiseen paikkaan. Siirrosta tulee ilmoittaa ajoissa Rosk’n Rollin kuljetuksiin, jotta tieto ehtii kuljettajalle ennen seuraavaa käyntiä.

Jos jäteauto ei pääse kiinteistölle yleisen tien kunnosta johtuen, asiakasta ei veloiteta tekemättömästä tyhjennyksestä. Käynnistä veloitetaan, jos kiinteistön omat kunnossapitotyöt (pihan tai yksityistien) ovat hoitamatta eikä tyhjennystä voida hoitaa sen vuoksi.

Poikkeukselliset kelit vaikeuttavat jätetyhjennyksiä

Kulkuväylät ja tiet voivat olla talvisten olosuhteiden vuoksi liian kapeita. Lauhat jaksot voivat taas muuttaa tiet liukkaiksi ja sohjoisiksi. Myös yksityisteillä tulee olla auratut kääntöpaikat ja aurauskepit näyttämässä tietä.

Vaikeissa olosuhteissa on liikuttava aina turvallisuus edellä. Rosk’n Rollin kuljetusurakoitsijat pyrkivät aina tekemään kaikkensa, jotta reitit saadaan ajettua. Poikkeuksellisten lumitilanteiden aikana jätekuljetus voi kuitenkin myöhästyä. Osa tyhjennyksistä voi myös jäädä kokonaan tekemättä.

Jos jäteastia on täynnä eikä sitä päästä tyhjentämään, jätteitä voi laittaa jätesäkkiin astian vierelle. Pakkasilla harvoin syntyy hajuhaittoja.

Nykyisten talvien alati vaihteleva sää aiheuttaa jätteen jäätymistä bioastioiden lisäksi enenevässä määrin myös sekajäteastioissa. Pakkaamalla jätteet tiiviisti pusseihin minimoidaan jäätyminen. Jätepussiin ja jäteastian pohjalle keräämään kosteutta voidaan laittaa esim. sanomalehteä. Astian seiniin jäätynyt jäte on hyvä irrottaa ennen tyhjennyskäyntiä.

Sujuvan tyhjennyksen muistilista

Jotta jäteastian tyhjennys sujuisi, on jätekuljettajan pääsy jäteastialle varmistettava. Muistilistan avulla voit varmistaa jäteastian tyhjennyskelpoisuuden:

  • jäteastia helposti näkyvillä ja löydettävissä
  • jäteautolla pääsee alle 10 metrin päähän astiasta
  • jäteauton kestävä (kantavuus yli 20 t) tie perille saakka
  • jäteastiassa asianmukaiset merkinnät
  • pensaat tai puun oksat eivät ole korkeallakaan jäteauton tiellä
  • talvella lumikasat tai liukkaus eivät haittaa jäteauton matkaa