HUSin alueella suunnitellaan ja varaudutaan koronavirusrokotuksiin mahdollisimman hyvin, jotta rokotukset saadaan käyntiin viiveettä.

Rokotusten suunnittelu ja toteutus edellyttävät monen tahon ja tason yhteistyötä. Rokotuksia suunnitellaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien, HUSin alueen kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Lisäksi HUSissa suunnitellaan oman henkilökunnan rokotuksia.

”Meillä on vuosien kokemus henkilökunnan influenssarokotuksista. Koronavirusrokotukset tulevat poikkeamaan influenssarokotuksista siinä, että rokotukset etenevät vaiheittain riippuen henkilön työtehtävästä. Ensimmäisenä erikoissairaanhoidossa rokotetaan koronaviruspotilaiden ja epäilyjen hoitoon sekä näytteenottoon osallistuva henkilökunta”, sanoo apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Uudenmaan yhteinen ajanvarausjärjestelmä tekeillä

Rokotukset järjestetään HUSin alueella kansallisten linjausten ja ohjeiden mukaisesti. Kunnilla on vastuu kansallisen rokotusohjelman toteutuksesta. Ne vastaavat väestön ja oman sote-henkilökuntansa rokotuksista. HUS tuottaa työterveyshuoltojen ja väestön rokotuksiin ajanvarausjärjestelmän, jota kaikki Uudenmaan kunnat voivat hyödyntää.

”Rokotusajanvarausjärjestelmän toteuttaminen pikaisella aikataululla on mahdollista, koska Uudellamaalla on käytössä vastaavanlainen itsepalveluna toimiva ajanvarausjärjestelmä koronavirusnäytteenotossa”, kertoo vastuualuejohtaja Sirpa Arvonen HUS Tietohallinnosta.

HUS Logistiikassa on varauduttu tuleviin rokotuksiin jo hyvissä ajoin ja hankittu rokotustarvikkeita sekä kuntien että HUSin käyttöön. HUS Apteekilla on rokotteiden säilytyksessä tarvittavat kylmälaitteet ja se vastaa rokotteiden jakelusta kuntiin.