Vanhuspalvelulaki 980/2012 § 26 velvoittaa kunnan julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusajat tulee julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen, jotta tieto saavuttaa mahdollisimman hyvin kaikki ne, jotka sitä tarvitsevat. Näitä tiedotuskanavia valittaessa on otettava huomioon iäkkäiden henkilöiden tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Odotusajoista tiedotetaan Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja Lohjan vanhusneuvostolle. Lisäksi tiedote lähetetään lehdistötiedotteena paikallislehdille. Tiedot julkaistaan myös www.lohja.fi-sivustolla sekä Lohjan terveysasemien infotauluilla.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Sosiaalipalveluiden myöntämisestä on tehtävä päätös ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun asiaa koskeva kirjallinen tai suullinen hakemus on jätetty. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluiden odotusajat kuvaavat keskimääräistä odotusaikaa päätöksen teosta siihen, kun iäkäs on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut on järjestettävä viipymättä.

Odotusajat Lohjalla

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on myönnetty kriteereiden täyttyessä viipymättä. Omaishoidon tuki on myönnetty myöntämisperusteiden täyttyessä viipymättä.

Kotihoito ja tukipalvelut ovat olleet saatavissa tarvittaessa samana päivänä tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluttua myöntämisestä, keskimäärin palvelu on käynnistynyt kolmen päivän kuluessa.

Päivätoiminnan odotusaika on ollut keskimäärin kaksi kuukautta ja kaksi päivää.

Tavallisen palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin kaksi kuukautta ja 16 päivää.

Tehostetun palveluasumisen odotusaika on ollut keskimäärin kaksi kuukautta ja 14 päivää.