Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Ikäihmisten perhehoidon päivitetyt puhelinnumerot

ikäihmiset, perhehoito

Kerroimme viime viikolla Lohjalla valmistuneista ikäihmisten kiertävistä perhehoitajista, jotka voivat tukea mm. omaishoitajien jaksamista huolehtimalla ikäihmisestä omaishoitajan vapaan aikana. He voivat auttaa myös, jos ikäihminen kokee turvattomuutta, ahdistuneisuutta, masennusta tai yksinäisyyttä tai hän tarvitsee toisen henkilön ohjausta, tukea tai läsnäoloa arjessa selviytymiseen.

Perhehoitajan apua tarvitsevat voivat ottaa yhteyttä Ikähelpiin (puh. 044 369 2444 ma-pe klo 9-14), jossa palveluohjaajat kartoittavat uusien asiakkaiden tarpeet ja antavat tietoa ja suosituksia sopivista palveluista. Perhehoidosta kiinnostuneet kotihoidon asiakkaat voivat ottaa yhteyttä kotihoidon vastuuhenkilöönsä ja omaishoidon tuen asiakkaat omaishoidon koordinaattoriinsa (puh. 044 369 1224 / 044 369 1122). Lisätietoja ikääntyneiden perhehoidosta löytyvät Lohjan kaupungin internet-sivuilta www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaihmisten-palvelut/asumisen-palvelut/perhehoito.