Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti ajalla 10.1.–24.1. Vuonna 2015 tai aiemmin syntyneiden lasten huoltajille lähetetään ilmoittautumisohjeet 10.1. Wilma-viestillä.

Muualla kuin Lohjan kaupungin esiopetuksessa olevien lasten huoltajille postitettiin kotiin ilmoittautumiskirje viikolla 1, jos kirjettä ei ole tullut 14.1. mennessä otathan yhteyttä lähikouluun.

Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan, mutta on myös mahdollista hakea muuhun kuin omaan lähikouluun. Lisätietoa kouluun hakemisesta, oppilaaksiottoalueista sekä toissijaisen oppilaaksioton periaatteista löytyy Lohjan kaupungin verkkosivuilta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2022–2023

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti ajalla 10.1.–24.1. Esiopetusta tarjotaan 4 t /pv ajalla 11.8.2022–3.6.2023 päiväkodeissa sekä koulujen yhteydessä olevissa esiopetusryhmissä. Esiopetus noudattaa koulujen loma-aikoja.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Sähköisen ilmoittautumisen lomake löytyy Lohjan kaupungin verkkosivuilta. Sieltä löytyy myös varhaiskasvatushakemus esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevia varten. Ne lapset, joille on jo myönnetty varhaiskasvatus paikka, eivät tarvitse uutta hakemusta. Lomakkeiden paperiversioita saa myös kaikista päiväkodeista ja kaupungintalon asiakaspalvelukeskuksesta (Karstuntie 4, 08100 Lohja).

Koulukuljetukseen hakeminen

Koulukuljetushakemukset tehdään kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman koulukuljetuslomakkeella. Lomake löytyy kohdasta hakemukset ja päätökset. Lisätietoja saa Wilma-viestillä logistiikkayksiköstä tai omalta lähikoululta.

Esiopetus kuljetusta tarvitsevat saavat Wilma-tunnukset kuljetuksen hakemista varten osoitteesta: paula.virea-aihio@lohja.fi. Esi- ja koulukuljetusten periaatteet löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien osalta erityisopetuksessa oleville oppilaille tarkoitettua iltapäivätoimintaa järjestetään lähikoulujaon mukaan alueittain. Toiminnan järjestämispaikat varmistuvat kokonaistarpeen mukaan. Mikäli hakijoita toimintaan on enemmän kuin mitä voidaan ottaa, paikat täytetään arpomalla. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00–17.00 välisenä aikana.

Koulumatka etuuden mukaista koulukuljetusta ei järjestetä koululaisten iltapäivätoiminnasta kotiin. Jalavan erityiskoulun oppilaille järjestetään yhteiskuljetus kotiin klo 16. Lisätietoja löytyy iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta kaupungin verkkosivuilta.

Hakemukset iltapäivätoimintaan tehdään Wilman kautta, kohdasta hakemukset ja päätökset. Hakuaika päättyy 15.3. klo 14. Kerhopaikoista ilmoitetaan hakeneille Wilmassa huhtikuun loppuun mennessä.