Inkoo on mukana kuntien yhteishankkeessa, jossa liikkumisen palveluita kehitetään kutsukyytipilottihankkeella. Inkoossa hankkeen merkittävimmät tavoitteet ovat palvelu- ja asiointiliikenteen päivittäminen nykyaikaan, hiljaisten aikojen kuten arki-iltojen ja viikonloppujen reittiliikenteen täydentäminen esimerkiksi kyydeillä harrastuksiin, liityntäkuljetusten avaaminen joukkoliikenteen reiteille sekä informaation parantaminen.

Inkoon kunta toimii myönnettyjen liikkumisen ohjauksen hankkeiden suurimman hankkeen isäntäkuntana. Hankkeen muut kunnat ovat Riihimäki, Sysmä, Padasjoki ja Porvoo. Hanketta johtaa ja koordinoi Matkahuolto. Lisäksi hankkeessa on mukana vahva liikkumisen ja liikenteen opetuksen osaava koulutustaho, HAMK – Hämeen Ammattikorkeakoulun Riihimäen liikennealan koulutusyksikkö. Yhteishanke on saamassa valtionavustusta 115 000 €, josta Inkoon osuus on 34 500 €. Valtio avustaa hankkeita maksimissaan hankkeen kokonaiskustannuksista 75 %.

Inkoon ja Länsi-Uudenmaan joukkoliikennettä on kehitetty koronapandemiasta huolimatta hyvin vahvasti viimeisen kahden vuoden aikana. Nyt sen täydentäväksi osaksi matkaketjua, pyritään hankkeen nimen mukaisesti kehittämään kunnan sisällä ja/tai lähialueilla tapahtuvaa liikkumista palveluna pilotilla ”Kutsukyyti saumattomaksi osaksi joukkoliikenteen matkaketjuja”. Hankkeen operatiivinen ohjaaminen ja etenkin nykyteknologian hyödyntämisen toteuttaminen perustuu Matkahuollon kutsukyytialustaan sekä Reitit ja Liput -sovellukseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää mukana olevien kuntien kutsupohjaisia liikkumispalveluja asiakasystävällisemmiksi sekä tuoda palvelut paremmin asukkaiden ja vierailijoiden tietoisuuteen modernin teknologian ja markkinoinnin keinoin hyödyntäen Matkahuollon palveluja. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisen myötä liikkumisen palveluiden tuottajat, liikennöintiyrittäjät, pystyisivät pitemmällä aikavälillä palvelemaan paremmin pienemmissäkin maaseutumaisissa kunnissa. Sekä kuntien että hyvinvointialueiden palvelut olisivat myös saavutettavissa helpommin tulevaisuudessa.

Lisäksi kuntiin saadaan avuksi alan ammattilaisia niin Matkahuollon vahvoista liikennepalvelujen ja teknologian osaajista kuin HAMK Riihimäen liikennealan koulutuksen yksiköstä. Samalla hankkeella pystytään sekä tukemaan tulevia liikenteen ammattilaisia heidän opinnoissaan, että oppimaan itsekin uusista alan innovaatioista hyödyntäen niitä paremmin tulevaisuudessa. Hankkeessa olevat kunnat täydentävät toisiaan erilaisilla lähtökohdilla tähän hankkeeseen liikkumisen palveluiden kehittämisessä.

Liikkumisen palveluja kehitetään kutsukyytipilottihankkeella.

Kuntakohtaisia kehitystarpeita

Inkoo ja Porvoo ovat kaksikielisiä kuntia Uudeltamaalta niin itä- kuin länsipuolelta ja lisäksi kokoluokaltaan eri kategorioissa. Porvoossa on ollut toiminnassa jo Kyläkyyti vuodesta 2020 ja nyt hankkeessa Porvoo kehittää palvelun markkinointia. Inkoossa merkittävimmät tavoitteet ovat palvelu- ja asiointiliikenteen päivittäminen nykyaikaan, hiljaisten aikojen kuten arki-iltojen ja viikonloppujen reittiliikenteen täydentäminen vaikkapa matkat harrastuksiin, liityntäkuljetusten avaaminen joukkoliikenteen reiteille sekä tietenkin informaation parantaminen.

Kanta-Hämeestä mukana on Riihimäki, joka tunnetaan vahvana rautatien solmukohtana ja etenkin rautatieverkon rakentamisen ensimmäisenä työasemana. Ja siten matkaketjut erilaisten liikkumisen muotojen myötä on saavutettavissa kävelyn, pyöräilyn, bussiliikenteen ja henkilöjunaliikenteen sovittamisella. HAMK Liikennealan yksikön sijainti Riihimäellä on erinomainen tuki myös Riihimäen kaupungille.

Päijät-Hämeestä hankkeessa ovat mukana Sysmä ja Padasjoki. Sysmän osalta hanke on erittäin ajankohtainen ja hyvä pilottikokeilu ajatellen hyvinvointialueiden liikkumisen palveluita suunniteltaessa. Sysmä on ulkoistanut terveyspalvelunsa tuottamisen Terveystalolle ja sitä kautta myös hankkeessa on mukana SHL- ja VPL -asiakkaiden kuljetuspalveluita. Padasjoki on Päijänteen rannalla sijaitseva luontomatkailuun vahvasti panostanut kunta ja hankkeessa Padasjoen tavoitteena kehittää palvelu- ja asiointiliikennettä nykyteknologian avulla sekä tuoda asukkaiden että matkailijoiden saataville ja tietoisuuteen.