Ympäristöministeriö on myöntänyt Inkoon kunnalle merkittävän tuen kunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hiilineutraali Inkoo 2035 -hankkeelle myönnettiin 70 000 euroa, mikä vastaa 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Kunnan osuudeksi jää siis 30 000 euroa.

Hanke, jota on suunniteltu yhteistyössä Novagon kanssa, auttaa Inkoon yrityksiä, kuten alkutuotannon toimijoita, tarkistamaan prosessejaan, jotta he voisivat muuttaa tuotantonsa ympäristöystävällisemmäksi.

Koko prosessi on seurausta aloitteesta, jonka Henrik Wickström toimitti valtuustolle viime vuoden joulukuussa. Aloitteen avulla haluttiin mm. aktivoida kunnan ilmastotyötä ja saada kunnan asukkaat aktiivisemmin osallistumaan ilmastotyöhön. Aloitteessa mainittiin myös tiekartta, jonka avulla pyritään saavuttamaan kunnan HINKU-tavoitteet.

Kunnanhallitus päätti tammikuussa, että kunta hakee hankerahoitusta tukeakseen yrityksiä ja auttaakseen heitä siirtymään ilmastoa säästäviin prosesseihin.