Lohjan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12., että Järnefeltin ja Rauhalan koulun hankesuunnittelua jatketaan seuraavien linjausten mukaisesti: Kouluja ei korjata. Järnefeltin koulussa käytetään väliaikaisia, tehokkaita ilmanpuhdistimia ja muita laitteita ja toimenpiteitä, joilla sisäilman laatu turvataan jäljellä olevaksi käyttöajaksi ja väistötilojen käyttö minimoidaan.

Kokonaan uusi koulu suunnitellaan ja sijoitetaan Virkkalan alueelle kaupungin maalle, ja kaupunginhallitus vahvistaa sijaintipaikan tarvittavien selvitysten valmistuttua. Uusi koulu mitoitetaan yhtenäiskouluksi niin, että Maksjoen, Rauhalan ja Järnefeltin koulujen oppilaat mahtuvat siihen, ja että laskevien oppilasennusteiden mahdollisesti toteutuessa myös Ristin koulun oppilaat voidaan sijoittaa tähän uuteen kouluun 5 – 7 vuoden kuluttua. Uusi koulu toteutetaan nopealla aikataululla.

Perinteisen urakoinnin ja paikalla rakentamisen vaihtoehtona selvitetään myös uudenaikaisia tilaelementtiratkaisuja. Tällöin elementit rakennetaan sisätiloissa, ja kuivaketju varmistetaan kaikilta osin tehtaalta pystytykseen saakka. Rakennukseen ei tule tasakattoa. Mitään päivittäisessä käytössä olevia tiloja ei tule osittainkaan maanalaisiin tiloihin.

Perinteisen rahoitusmallin (=kaupunki ottaa lainaa ja rakentaa omaan taseeseen) rinnalla selvitetään sitä mahdollisuutta, että uuden koulun rakennuttaa, rahoittaa, omistaa ja ylläpitää ulkopuolinen taho, jolloin kaupunki vuokraa koulun käyttöönsä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kaupunkikehityksen tulosalueen on varattava resursseja siihen, että tarvittavat rakennus- ja poikkeusluvat, mahdollinen kaavamuutos ja muut luvat saadaan aikaiseksi nopeasti.