Tänään: 17.07.2024

Toimittaja

Kaavoitusta ja lastensuojelua valtuustossa

kaavoitus, lapset ja nuoret, valtuusto

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 16.1. Y4 Lieviö-Pauni maaseutualueiden osayleiskaavaehdotuksen. Moni valtuutetuista tosin kummasteli sitä, että kaavanehdotuksen sr-merkintöihin (rakennuslainsäädännöllä suojeltava) kiinnitettiin tarkemmin huomiota vasta nyt, eikä niitä käsitelty kunnolla lautakunnassa tai hallituksessa.

Kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma ja vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja ihmettelisivät sitä, miten saman organisaation kaksi eri toimijaa voivat olla asioista niin eri mieltä, että erästä sr-merinnällä merkittyä rakennusta pidetään rakennusvalvonnassa asuinkelvottomana, kun taas kaavoituksessa siinä nähdään suuria suojeluarvoja. Luoma muistutti, että tonttimaata on tärkeää saada lisää myyntiin, jotta voidaan valmistautua kaupungin ripeään kasvuun. Pajuoja puolestaan tähdensi sitä, että suojelumerkintöjä on liikaa ja niistä syntyy kohtuuttomia haasteita yksityisille ihmisille mm. museovirastolta haettavien lupien muodossa.

Kokoomuksen valtuutettu Juhana Salmenpohja totesi, että kaavaehdotuksessa on myös muita maanomistajille ongelmallisia merkintöjä, kuten ma- ja luo-merkinnät (maisema-arvot ja luonnon monimuotoisuus). Hän totesi toisaalta, että maanomistajien pitäisi päästä jo myymään, sillä kyse on kehittyvästä alueesta, jolla on ollut rakennuskielto jo 9 vuotta. Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist perään kuulutti kaikkien osapuolten mielipiteiden kuuntelua ja tasapuolista kohtelua asiassa. Vihdeiden valtuutettu Laura Skaffari puolestaan kiitti siitä, että kaavaehdotuksessa on huomioitu hyvin luontoarvot.

Perussuomalaisten valtuutettuRiikka Slunga-Poutsalo nosti esille päätöksenteon ristiriitaisuuden ja valtuutettujen vastuun toteamalla, että se antaa huonon signaalin, jos valtuutetut katsovat, että jokin asia, tässä tapauksessa kaava, ei ole hyvä ja silti sen annetaan mennä läpi. Riskinä on myös pitkä valituskierre.

Meidän Lohjan valtuutettu Hannele Maittila esitti vasemmistoliiton valtuutettu Toni Häggin kannattamana, että valtuusto palauttaa kyseisen osayleiskaavan uudelleen valmisteluun siten, että kaavassa sr-merkinnällä osoitetut rakennukset arvioidaan suojelutarpeen osalta uudelleen yhtenäisin perustein yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Asiasta äänestettiin ja valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 37 – 14. Kaavaehdotus hyväksyttiin.

Kokoomuksen Pekka Luoma ihmetteli, miten saman organisaation sisällä voidaan olla hyvin eri mieltä saan rakennuksen tilanteesta, kun toisaalla halutaan suojella ja toisaalla todetaan asumiskelvottomaksi.

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan myös Uudenmaan lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankintaa ja päätti hyväksyä Lohjan kaupungin osalta palveluntuottajien tarjoukset. Sopimuskausi kestää vuoden 2022 loppuun saakka. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on Lohjan osalta noin 23 miljoonaa euroa (alv 0 %) koko sopimuskaudelle. Sosiaalidemokraattien valtuutettu Teija Ristaniemi nosti esille huolen siitä, joutuuko osa lapsista ja nuorista vaihtamaan yksikköä tarjouskilpailun myötä, ja mikä taho valvoo palvelujen laatukriteerien täyttymistä. SekäRistaniemi että vihreiden varavaltuutettu Anne-Mari Vainio puhuivat ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksestä, sillä sen lisäksi, että lapset, nuoret ja perheet saavat apua ajoissa, myös yhteiskunnan varoja säästyy, jos lasta tai nuorta ei tarvitse sijoittaa kodin ulkopuolelle. Vainio muistutti, että tukea tulee tarjota neuvolasta lähtien, koska jo lapsen ensimmäisilläkin elinvuosilla on suuri merkitys hänen tulevaisuudelleen.

Luomapuolestaan nosti esille lastensuojelun eri yksiköiden vaihtelevan tason ja perään kuuluttu yhteisiä, selkeitä pelisääntöjä ja niiden noudattamisen valvontaa. Hän totesi, ettei esimerkiksi pahenevaa syrjäytymisongelmaa ratkaista vain ammattilaisia, kuten psykologeja lisäämällä, vaan täytyy myöntää, että varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapsia pääsee putoamaan järjestelmän läpi.

SMS