Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 12.10. Lännen 8600K kaivurikuormaajan hankintaa, sillä hankintaprosessissa on havaittu epäselvyyksiä. Sisäisessä tarkastuksessa ilmeni, että hankintaa ei ole kilpailutettu hankintalain mukaisesti, eikä siitä ole tehty viranhaltijapäätöstä Dynasty-järjestelmään. Hankinnan kilpailuttaminen on ollut teknisen toimen vastuulla. Hankinnalle ei ole ollut käytettävissä talousarviossa hyväksyttyä määrärahaa tai lisämääräraha. Lisäksi tilausvahvistuksen allekirjoittanut viranhaltija ei ole ollut toimivaltainen. Myöskään kaupungin omaisuuden myynnistä ei ole päätetty hallintosäännön mukaisesti. Kaupan yhteydessä luovutettiin Lohjan kaupungin omistuksessa ollut vanha kaivurikuormaaja. Uuden kaivurikuormaajan arvo on 202 500 euron ja vanhan 62 500 euroa. Selvitystä asiasta oli pyytänyt kaupunginjohtaja Jarkko Härmälä.

Prosessin varrella kaivurin palauttamista ja hankinnan uudelleen kilpailuttamista esitettiin, mutta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että kaivuri pidetään, koska kyseinen ratkaisu oli kaupungin kannalta kokonaisuudessaan edullisempi. Kaupunginjohtaja jätti hallituksen päätöksestä eriävän mielipiteen. Samalla kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että kaivurikuormaajan hankintamenon kattamiseksi korotetaan konekeskuksen (9250) määrärahaa 70 000 eurolla ja lisämäärärahaa katetaan alentamalla (9649) Muut kaavatiet, määrärahaa 70 000 eurolla. Tätä päätöstä käsiteltiin siis keskiviikon valtuustossa.

Käsittelyn aikana perussuomalaisten valtuutettu Janne Turunen teki valtuutettu Jukka Sassin kannattamana esityksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

–Valtuustolle esitetään nyt melko mielenkiintoista päätösehdotusta. Päätös tuntuu perustuvan seurausten arviointiin, mutta sitä ei ole luettavissa missään oheismateriaalissa. Kaikki valtuutetut eivät ehkä edes tiedä, mistä olemme päättämässä, Turunen sanoi.

Hän totesi, että päätöksestä saattaa seurata myös sanktioita ja valituksia.

–Tätä voisi verrata yläasteikäiseen rajoja kokeilevaan nuoreen, joka menee nurkan taakse tupakalle, vaikka tiedostaa, että saa jälki-istuntoa kiinni jäädessään.

–Meillä oli perussuomalaisissa kaksi viikkoa sitten naiivi ajatus, että tällä päätöksellä voitaisiin rauhoittaa Monkolan tulehtunutta tilannetta ja palata traktoriasiaan myöhemmin. Organisaatio on vedetty niin tiukille, että virheitä tapahtuu. Teen kuitenkin vastaesityksen, että tekisimme asiat nyt kerralla oikein. Olisi myös aika myöntää, että Härmälällä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä esitys kaupan purkamisesta.

Asiasta äänestettiin ja Turusen esitys hävisi äänin 43–8.

SMS

Kaupungin kaivurikaupat sisältävät monta virheellistä kohtaa. Kaivuri päätettiin silti pitää.