Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Kauppakeskus Lohi on S-ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö

ilmastonmuutos, kauppakeskus Lohi, SSO, ympäristö, ympäristön suojelu

Lohjalla sijaitseva kauppakeskus Lohi on S-ryhmän ensimmäinen hiilinegatiivinen kiinteistö. Kauppakeskus on monilla eri toimenpiteillä onnistunut vähentämään ilmastopäästönsä lähelle nollatasoa, ja jäljelle jääneen pienen päästöosuuden ja reippaasti ylikin kiinteistö kuittaa tehokkaaksi todetuilla metsityshankkeilla. Näin SSO tekee kotiseudusta osaltaan paremman paikan elää.

S-ryhmä julkisti keväällä 2020 hyvin kunnianhimoiset päästötavoitteensa, joiden mukaan ryhmä pudottaa ilmastopäästöjensä määrää 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä. Jo vuonna 2025 koko ryhmä aikoo olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen, eli silloin se sitoo ilmasta hiiltä enemmän kuin sitä sinne tuottaa.

–Olen iloinen siitä, että ensimmäinen S-ryhmän kiinteistö yltää nyt hiilinegatiivisuuteen. Suur-Seudun Osuuskaupan kauppakeskus Lohi on koko ryhmälle innostava esimerkki siitä, miten etenemme askel askeleelta kohti ilmastotavoitteitamme. Uskon, että saamme vastaavia uutisia myös jatkossa, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kiittelee.

Päästöt kuriin jo suunnittelussa

–Vastuullisuus ja ekologisuus ovat vahvasti mukana SSO:n toiminnassa. Kun uutta kauppakeskus Lohea aikoinaan alettiin suunnitella, oli selvää, että niin rakentamiselle kuin kiinteistön käytölle asetettiin tiukat ympäristövaatimukset. Näin on tapahtunut, mistä osoituksena Lohelle on myönnetty kansainvälinen, yli 160 maassa käytössä oleva ympäristösertifikaatti Green LEED, SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér kertoo.

–Sertifikaatin voi saada kohde, jonka suunnittelussa ja rakentamisessa on kiitettävästi otettu huomioon sekä energiatehokkuus että ympäristöystävällisyys. Sertifikaatissa on määritelty standardit muun muassa rakennusmateriaaleille, kierrättämiselle, talotekniikalle ja energiankulutukselle, Finér luettelee.

Kauppakeskusten päästöt syntyvät pääosin käytetystä sähköstä ja kaukolämmöstä. Lohessa sähkö on jo kokonaan uusiutuvaa aurinko- ja tuulivoimaa, joten siinä on saatu aikaan merkittävät päästövähennykset. Lisäksi lämmityksessä hyödynnetään myymälöiden kylmälaitteiden hukkalämpö ja kiinteistö valaistaan led-lampuilla.

–Kauppakeskus Lohen katolla on reilut 400 aurinkopaneelia, joiden vuosituotantoennuste on 110 000 kWh. Se vastaa noin kuuden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista kulutusta, laskeskelee SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola.

–Muovin käyttöä pyritään kaikessa tekemisessä minimoimaan niin Lohessa kuin koko SSO:ssa. Jätteiden kierrätyksessä kierrätysaste koko SSO:ssa on 73% ja hyötykäyttöasteemme on 99,6%. Lohessa ja SSO:n Prismoissa asiakkaitamme varten on myös sähköautonlatauspistokkeet, listaa Tolppola tekoja, jotka tähtäävät päästöttömämpään toimintaan niin liiketoiminnan kuin asiakkaidenkin osalta.

–SSO:ssa ympäristöstä huolehtiminen ei ole taikatemppuja, vaan yksinkertaisia ratkaisuja, joilla parannetaan energiatehokkuutta. Hyviä esimerkkejä ovat muun muassa led-valaistus, ovelliset kylmäkaapit ja uudet kylmälaitteet. Teknologian kehitys tukee säästötoimenpiteitämme vuosi vuodelta enemmän. Näillä ratkaisuilla voimme tarjota entistä parempaa palvelua ja hyötyä asiakkaillemme sekä vähentää ympäristön kuormitusta, kertoo Tolppola.

Kauppakeskus Lohen sähkön ollessa kokonaan uusiutuvaa, syntyy ilmastopäästöjen minimoinnin jälkeen Lohessa hiilipäästöjä enää kaukolämmöstä. Siitä syntyvät päästöt kompensoidaan hyödyntämällä tehokkaaksi todettuja metsityshankkeita. Niiden määrä on sovittu niin korkealle tasolle, että kauppakeskus varmasti sitoo niiden avulla hiiltä ilmakehästä selvästi enemmän kuin sitä tuottaa.

Kauppakeskus Lohen katolla on reilut 400 aurinkopaneelia.

Metsityshankkeet kolmannen osapuolen varmentamia

–Metsityshankkeissa ei ole kyse mistään viherpesusta, sillä nämä hankkeet on tieteellisesti arvioitu toimivaksi tavaksi sitoa hiiltä pois ilmakehästä. Käyttämämme hankkeet ovat aina myös kolmannen osapuolen varmentamia ja niitä voi olla eri puolilla maailmaa, sillä ilmastonmuutos ei tunne rajoja, Finér muistuttaa.

Kauppakeskus Lohi tekee myös yhteistyötä 4H-järjestön kanssa Taimiteko-toiminnassa. Lohi tukee järjestöä palkkaamaan nuoria taimien istuttamiseen ja auttaa näin sitomaan ilmakehästä hiiltä saman määrän kuin kauppakeskuksen S-marketin ruokahävikki sitä tuottaa.

Taimiteko-toiminnassa lisätään Suomen metsien hiilinieluja istuttamalla kuusen- ja männyntaimia alueille, jotka eivät ole aktiivisen metsä- ja maatalouden tai turvetuotannon piirissä. Tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa noin 20 miljoonaa puuta.

–Taimitekoja tehdään eri puolella Suomea ja niissä työllistyvät paikalliset nuoret taimien istutustöihin. Meistä on hienoa, että lohjalainen kauppakeskus Lohi antaa paikallistason esimerkkiä S-ryhmän tavoitteessa olla hiilinegatiivinen vuonna 2025, Taimiteko-toiminnasta vastaavan Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski kommentoi.