Lohjan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 1.3. Paloniemeä koskevaa esisopimusta ja sen purkamista. Kaupunginjohtaja esitti muutetussa päätösesityksessään, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä Intercol Oy:n lähettämän esisopimuksen purkuilmoituksen ja purkaa tehdyn esisopimuksen sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan sekä hyväksymään sopimuksen liitteeksi tulevan asiakirjan kuntien välisistä jako-osuuksista.

Kaupunginhallituksen jäsen Hannele Maittila teki Toni Häggin, Jarmo Ahon ja Leena Saaren kannattamana vastaesityksen, joka oli muuten sama kuin kaupunginjohtajan esitys, mutta jatkui vielä seuraavasti:

–Kaupunginhallitus toteaa, että 12.4.2018 allekirjoitettua vuokrasopimusta, joka myös tällä päätöksellä irtisanotaan, ei ole noudatettu. Vuokrasopimuksen mukaan rakennusten, rakennelmien ja rakenteiden kaikki yllä- ja kunnossapito, verkostoliittymät yms. ovat Intercol Oy:n vastuulla 1.5.2018 alkaen. Sopimus koski myös pihapiiriä. Vuokrasopimuksesta poiketen kaupunki on kuitenkin pitänyt kaikki sopimuksensa voimassa ja maksanut niiden kulut. Vuokrasopimuksesta on siis poikettu, ilman päätöstä tai uutta vuokrasopimusta tai sen tarkistamista. Tämä on ollut merkittävä muutos, josta päättäjillä ei ole ollut tietoa ja se on antanut erityistä etua ja hyötyä Intercol Oy:lle, mutta samalla rasittanut taloushallintoa ylimääräisellä työllä kulujen kokoamisella ja laskuttamisella.

–Tämän seurauksena maksamattomia ylläpitolaskuja on kertynyt vuoden 2020 aikana lähes 69 000 euroa. Mikäli vuokrasopimusta olisi noudatettu, olisi todellinen vastuu siirtynyt Intercol Oy:lle välittömästi 1.5.2018 alkaen ja heidän sopimuskumppaneilleen pois Lohjan kaupungin tilinpidosta ja vastuusta, siten kuin vuokrasopimuksessa on sovittu. Vuokrasopimusta ei ole myöskään muutettu 30.5.2018 Paloniemen vastuunjaot asiakirjassa eikä kokousmuistiossa 24.10.2018, mikä on syytä tässä yhteydessä selvyyden vuoksi erikseen todeta, Maittila sanoi.

Asiasta äänestettiin ja kaupunginjohtajan esitys voitti äänin 8–5.