Kela-taksien tammikuun alun ruuhkat on saatu purettua ja taksien saatavuus on tällä hetkellä hyvä. Yksittäisiä matkojen myöhästymisiä ja peruuntumisia tapahtuu kuitenkin edelleen, mikä aiheuttaa huolta sekä asiakkaille että terveydenhuollolle. Kela seuraa taksimatkojen toteutumista tarkasti ja puuttuu ongelmiin.

Kela-taksien palveluntuottajat vaihtuivat osittain 2022 alussa. Jokaisessa maakunnassa on nyt kaksi palveluntuottajaa, joilta asiakkaat voivat tilata Kelan korvaamat taksimatkat.

–Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun uusi kahden palveluntuottajan malli aloitettiin, mihin nähden toiminta on hyvällä tasolla. Vaikka tilanne on ollut paikoin vaikea, kahden palveluntuottajan malli on taannut aikaisempaa paremmin, että asiakkaat pääsevät hoitoon, sanoo vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta.

Matkojen myöhästymiset ja peruuntumiset ovat aiheuttaneet joillekin asiakkaille kohtuuttomia tilanteita.

–Vaikka näitä tilanteita on matkojen kokonaismäärään suhteutettuna vähän, jokainen matkan peruuntuminen on liikaa ja otamme Kelassa ne vakavasti, Giss toteaa.

Joillakin palveluntuottajilla myös taksivälityksen puhelinpalvelun jonotusajat olivat aluksi liian pitkiä, enimmillään 10–15 minuuttia. Sittemmin jonotusajat ovat lyhentyneet keskimäärin alle minuuttiin.

Asiakkaalla oikeus korvaavaan kyytiin

Tammikuun 2022 aikana Kelan korvaamia taksimatkoja tehtiin kaikkiaan noin 250 000 kappaletta. Näistä noin 99 prosenttia toteutui asiakkaan tilauksen mukaisesti.

Eniten vaikeuksia on ollut Suomen Lähilogistiikka Oy:n tilausvälityksessä. Lähikyyti-aputoiminimellä toimiva Suomen Lähilogistiikka Oy on ilmoittanut Kelalle, että yrityksen puhelinpalvelussa on ollut ruuhkaa ja tilausvälityksessä ongelmia.

Kela edellyttää palveluntuottajilta, että asiakkaiden taksimatkat toteutuvat Kelan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Kelalla on mahdollisuus käyttää sanktioita, jollei palveluntuottaja täytä sopimuksen ehtoja.

Jos taksi ei tule toivottuna aikana, asiakkaan tulee ensin ottaa yhteyttä välityskeskukseen, josta hän on tilannut taksin. Jos taksia ei saa, asiakas voi käyttää korvaavaa kuljetusta ja periä kustannukset palveluntuottajalta, jolta hän matkan alun perin tilasi.

Jos taksimatka ei toteudu tilauksen mukaisesti, asiakkaan kannattaa aina reklamoida ensisijaisesti palveluntuottajalle. Kelalle on tärkeää, että reklamaatio on tehty tarkasti ja siinä kerrotaan, mitä tapahtui, missä ja mistä matka oli tilattu ja minkä palveluntuottajan tilauksesta oli kyse.

Palautetta voi antaa myös suoraan Kelan asiakaspalveluun tai viestitoiminnolla OmaKelassa osoitteessa.

Kela