Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä kokoontumisrajoituksista toimialueellaan. Rajoitukset ovat erilaiset riippuen alueen epidemiatilanteesta. Lisäksi aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätöksiä määräyksestä, jonka mukaan toimijoiden pitää varmistaa asiakkaiden ja osallistujien välisten turvavälien mahdollisuus laajasti erilaisissa tiloissa. Päätökset ovat voimassa kesäkuun puoliväliin asti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä kokoontumisrajoituksista Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Aluehallintoviraston määräämät rajoitukset koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Rajoituksissa on huomioitu alueellisesti erilaiset tilanteet.

Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Raaseporin kuntien alueella voi 25.5–31.5. järjestää sisätiloissa enintään 20 hengen kokoontumisia ja ulkotiloissa enintään 50 hengen kokoontumisia. 1.6.–15.6. sekä sisä- että ulkotiloissa voi järjestää enintään 50 hengen kokoontumisia.

Muualla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voi 25.5.–31.5. järjestää sisä- ja ulkotiloissa enintään kymmenen hengen kokoontumisia. 1.6.–15.6. sisätiloissa voi järjestää enintään kymmenen hengen kokoontumisia ja ulkotiloissa enintään 50 hengen kokoontumisia.

Aluehallintovirasto on huomioinut päätöksissä sairaanhoitopiirien johtamien alueellisten koronaryhmien tuoreen tilannekuvan ja siihen perustuvat suositukset välttämättömiksi toimenpiteiksi.

–Alueilla, joilla epidemia laantuu, rajoituksia päästään purkamaan asteittain. Päätöksissä olemme huomioineet myös sosiaali- ja terveysministeriön tämänhetkisen ohjauksen, kertoo aluehallintoylilääkäri Laura Nikunen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

–Päätöstemme sisältö harkitaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti alueellisten koronakoordinaatioryhmien tilannetiedon valossa. Epidemiatilanne muuttuu nyt nopeasti ja myös ministeriön ohjaukseen voi olla odotettavissa muutoksia, jos hybridistrategian päivitys etenee. Tämän vuoksi päätökset on tehty vain kesäkuun puoliväliin asti.

Aluehallintoviraston määräykset kokoontumisrajoituksista eivät ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin ja perhejuhliin. Näissä tulisi huomioida sairaanhoitopiirien suositukset yksityistilaisuuksien järjestämisestä.

Turvavälipäätöstä jatketaan

Niin kutsuttua turvavälipäätöstä jatketaan Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja suurimmassa osassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta. Suurimmassa osassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta turvavälivelvoite jatkuu 15.6. asti. Kuitenkin Hangon, Karkkilan, Lohjan ja Raaseporin kuntien alueilla nyt voimassa oleva turvavälipäätös kumotaan 25.5. alkaen paremman epidemiatilanteen vuoksi.

Tartuntatautilain pykälään 58 d perustuvan päätöksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden pitää varmistaa, että asiakkailla tai toimintaan osallistuvilla on tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontaktit toisiinsa. Asiakkaiden tai osallistujien on siis voitava säilyttää toisiinsa turvavälit tiloissa.

Lähikontaktiksi määritellään laissa alle kahden metrin etäisyydellä oleskelu yli viidentoista minuutin ajan tai fyysinen kontakti. Määräys ei koske asiakkaiden ja henkilökunnan välistä kontaktia. Aluehallintoviraston päätös velvoittaa laajasti sekä julkista että yksityistä sektoria eli seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, kunnat ja kuntayhtymät, uskonnolliset yhdyskunnat, julkisoikeudelliset laitokset.

Määräys koskee sisätiloja, joissa on samanaikaisesti yli kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on 50. Ns. korkean tartuntariskin tiloissa, kuten sisäliikunta- ja virkistystiloissa, määräystä täytyy noudattaa ilman asiakasmäärärajoja. Kuntosalien, kylpylöiden ja yleisten saunojen lisäksi esimerkiksi huvipuistot ovat tällaisia tiloja. Turvavälimääräys ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.

Toimijoiden pitää lisäksi tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit.

Asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden täytyy aina huomioida myös tartuntatautilain pykälän 58 c mukaiset yleiset hygieniavaatimukset mm. pintojen tehostetusta puhdistamisesta ja asiakkaiden ohjeistamisesta käytännöistä, joilla ehkäistään viruksen leviämistä.

Aluehallintovirasto arvioi jatkuvasti alueellisten koronakoordinaatioryhmien kanssa voimassa olevien päätösten välttämättömyyttä ja tarvetta uusille päätöksille epidemiatilanteen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen mukaan rajoituksia täytyy purkaa hallitusti ja varovaisesti huomioiden myös ympäröivien alueiden epidemiatilanne.