Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Mäntsälän Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä Uudenmaan Osuuspankiksi.

Uudenmaan Osuuspankin tuleva toiminta-alue.

 

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Markus Sillanaukee kertoo, että Uudellemaalle on syntymässä Osuuspankkien yhdistymisen myötä vahva toimialueensa elinvoimaisuutta kasvattava uusi pankki. Suunnitelman tavoitteena on turvata laajat, kokonaisvaltaiset ja monikanavaiset pankki-, vahinkovakuutus-, varallisuudenhoito- ja kiinteistövälityspalvelut henkilö- ja yritysasiakkaille nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Sillanaukee korostaa, että sijainti voimakkaalla kasvualueella vaatii tehokkaan ja vakavaraisen pankin.

–Pankkien hallitukset ovat tehneet selvityksen ja esittävät yhdistymistä yksimielisesti. Tarkoitus on turvata samalla talousalueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus sekä vahvistaa palvelujen monipuolisuutta, sanoo Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo.

Yhdistymistä on valmisteltu pankkien hallituksissa syksyn ajan. Lopullinen päätös siitä tehdään 28.2.2019 pankkien edustajistojen kokouksissa. Suunnitelman mukaan uusi pankki aloittaisi toimintansa 1.10.2019.

–Yhdistymistä on valmisteltu erittäin hyvässä ja yhtenäisessä hengessä. Kaikkien pankkien hallitukset ovat yhtä mieltä siitä, että yhdistyminen olisi ennen kaikkea asiakkaiden ja tämän seutukunnan etu, sanoo myös Keski-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Veera Eskelin.

–Yhdistyminen mahdollistaa myös henkilöstön monipuolisen ja laajan kehittymisen sekä avaa hyvät urapolkumahdollisuudet pankin sisällä, jatkaa Hiidenheimo.

–Yhdistymisen jälkeen Uudellamaalla toimisi vahva pankki, jonka tekemisen painotukset lähtevät asiakkaiden tarpeista ja jonka tavoitteena on asiakkaiden taloudellinen menestyminen, sanoo Mäntsälän Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Tarmo Kämppi.

Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Pekka Hiidenheimo (vas) ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Markus Sillanaukee.

 

Uudenmaan Osuuspankki

Uusi pankki toimisi 11 Uudenmaan kunnan alueella. Pankin kotipaikka olisi Järvenpää, mutta Sillanaukee toteaa, ettei sillä asiakkaiden näkökulmasta liene suuremmin merkitystä, missä pääkonttori sijaitsee, sillä he voivat hoitaa asioitaan, missä tahansa konttorissa.

Suunnitelmien mukaan uuden yhdistyneen pankin toimitusjohtajaksi tulisi Juhani Rinta-Kartano Keski-Uudenmaan OP:sta ja varatoimitusjohtajaksi Markus Sillanaukee Länsi-Uudenmaan OP:sta. Mäntsälän OP:n toimitusjohtaja Heikki Kananen jatkaisi uudessa pankissa johtajatason tehtävissä.

Uudenmaan Osuuspankin asiakasliiketoiminnan määrä (10/2018) olisi noin 6,8 miljardia euroa, asiakasvarat 3,6 miljardia euroa ja rahoitustoiminta 3,2 miljardia euroa. Sillä olisi 168 000 asiakasta ja yli 87 000 omistaja-asiakasta. Omien varojen määrä olisi 420 miljoonaa euroa. Uudessa pankissa olisi yhteensä 238 työntekijää. Uusi pankki tulisi olemaan OP-ryhmän neljänneksi suurin.

 

Yhdistyminen vahvistaa kilpailumahdollisuuksia

Sillanaukee sanoo, että kaikki kolme pankkia ovat vakavaraisia, kasvavia ja hyvässä taloudellisessa kunnossa. Yhdistymisen myötä saavutetaan kuitenkin vahvempi riskinkantokyky ja suurempi luotonantokyky, jotka mahdollistavat myös isommissa hankkeissa mukana olon ja tukevat siten toimialueen taloutta ja elinvoimaa.

–Uudella pankilla on entistä parempi mahdollisuus kasvattaa liiketoimintaansa markkinaa nopeammin, Sillanaukee toteaa.

Taustalla vaikuttaa finanssialan murros.

–Osaamista täytyy kehittää ja uudistua. Digitalisaatio ja teknologian kehitys mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja. Toinen asia on sääntelyn muuttuminen. Se asettaa rajat pelikentälle, mutta avaa myös kilpailua. Kilpailuympäristö on muuttunut. Suomalaisten, perinteisten alan toimijoiden lisäksi mukana on kansainvälisiä alan yrityksiä ja maksamisen alustayhtiöitä. Myös teknologiajätit tulevat finanssialalle. Start up -yritykset muuttavat kenttää yksittäisillä tuotteillaan, selventää Sillanaukee.

–Tarjonta lisääntyy ja pirstaloituu. Pitää olla kilpailukykyinen kaikkia eri toimijoita vastaan, tiivistää Hiidenheimo.

Vasemmalta Ulla-Mari Karhu, OP Keski-Uusimaan hallintoneuvoston pj, Tarmo Kämppi, Mäntsälän hallituksen pj, Pekka Hiidenheimo OP Länsi-Uusimaan hallituksen pj, Juhani Rinta-Kartano OP Keski-Uusimaa tj, Veera Eskelin OP Keski-Uusimaan hallituksen pj, Markus Sillanaukee, OP Länsi-Uusimaa tj ja Heikki Kananen, OP Mäntsälä tj.

 

Henkilökunta saa pitää työpaikkansa

Yhdistyminen luo edellytykset toimia myös kustannustehokkaammin. Sillanaukee kuitenkin toteaa, että henkilökuntaa ei olla vähentämässä, vaan henkilöstö siirtyisi uuden pankin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

–Uusimaa on väestön suhteen kasvava toiminta-alue. Uskomme myös, että työntekijöiden paraneva kokemus saa aikaan entistäkin paremman asiakaspalvelukokemuksen, Sillanaukee sanoo.

Myös konttoriverkosto säilyisi ennallaan. Nämä seikat yhdistettynä kunkin pankin parhaiden yhteisöllisten käytäntöjen laajentamiseen ja hyödyntämiseen, mahdollistavat kasvavan paikallisen ja yhteisöllisen toiminnan jatkossakin, Sillanaukee toteaa.

 

Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä

Asiakkaalta pankkien yhdistyminen ei edellytä toimenpiteitä, vaan yhdistyvien pankkien omistaja-asiakkaat siirtyisivät Uudenmaan Osuuspankin omistaja-asiakkaiksi ja säilyttäisivät heille kuuluvat oikeudet. Asiakassuhteet jatkuisivat entisellään eli kaikki palvelut kuten tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina.

SMS