Lohjan seurakunnan toiminnan rajoitukset jatkuvat pääsääntöisesti 30.4. saakka. Päätös perustuu AVI:n ja Lohjan kaupungin ratkaisuihin 31.3.2021 ja 6.4.2021. Ne ovat luettavissa Lohjan kaupungin verkkosivuilla. Näillä rajoituksilla korvataan aiemmat 14.4.2021 asti ulottuneet päätökset (päätös annettu 12.3.2021). Päätöstä täsmennetään tarvittaessa myöhemmin.

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset vietetään sunnuntaisin klo 10 Lohjan Pyhän Laurin kirkossa ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Nämä sanajumalanpalvelukset radioidaan klo 10.00–11.00 Radio Dein taajuudella 107.2 MHz. Radioinnin voi kuunnella myös suorana verkkolähetyksenä osoitteesta: https://stream.dei.fi:8443/lohjankirkko. Kirkkotilassa voi samanaikaisesti olla korkeintaan kuusi ihmistä mukaan lukien seurakunnan työntekijät.

Jumalanpalvelusten jälkeen kirkko on auki klo 11.00–12.00 ehtoollisen viettoa varten. Ehtoolliselle pääsee asehuoneen kautta kerrallaan sellainen määrä ihmisiä, ettei kuuden ihmisen kokonaismäärää ylitetä.

Seurakunnan muut kirkot ovat auki jumalanpalvelusten aikaan hiljaista hartautta ja ehtoollisen viettoa varten. Perusteena on piispan kirje 13.1.2021.

Kirkolliset toimitukset

Kirkollisissa toimituksissa tulisi olla läsnä enintään kuusi ihmistä. Kirkollisissa toimituksissa voivat pastoraalisista syistä olla läsnä kaikkein lähimmät omaiset, vaikka tämä ylittäisikin annetun henkilömäärärajan. Asiasta päättää kirkkoherra. Kirkolliset toimitukset pyritään järjestämään ensisijaisesti seurakunnan tiloissa.

Kirkollisiin toimituksiin saa osallistua vain täysin terveenä ja turvavälejä (2 m) noudattaen. Käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia. Seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvalle ja seurakunnan tiloissa asioiville suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä.

Kokoava toiminta (harrastustoiminta ym.)

Pyhän Laurin kirkon radiojumalanpalveluksia ja ehtoollisten viettoja lukuun ottamatta seurakunnan kokoava toiminta ja aikuisten pienryhmätoiminta keskeytetään 30.4. asti. Nuorten (alle 20-vuotiaat) sisätiloissa tapahtuva pienryhmätoiminta keskeytetään 30.4. asti.

Rippikoululaisten pienryhmätoiminta voi tapahtua ennakkoon sovitusti vakiintuneissa 10 hengen ryhmissä. Ryhmän jäsenten kohdalla suositellaan, että he käyvät samaa yläkoulua.

Päiväkerhot ja varhaiskasvatuksen ryhmät voivat kokoontua sisätiloissa, vakiintuneissa, ennalta sovitussa ryhmissä. Kokoontumisissa noudatetaan Lohjan kaupungin ohjeistuksia.

Toiminnan ja seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot saa löytyvät seurakunnan verkkosivuilta. Lohjan seurakunta löytyy myös sosiaalisesta mediasta.

Yleisötilaisuudet

Kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvat yleisötilaisuudet kielletään aluehallintoviraston päätöksen mukaisesti. Enintään kuuden hengen tilaisuudet ovat sallittuja, jos ne järjestetään, siten että niissä noudatetaan kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Suositus on, että tilaisuuksia järjestetään vain pakottavan lakisääteisen syyn vuoksi (esim. yhtiökokoukset).

Muuta

Perheasian neuvottelukeskus jatkaa etävastaanotoin toukokuun loppuun 2021 ja varautuu siihen, että lähivastaanotot alkavat kesälomien jälkeen. Seurakuntatoimistot ovat suljettuna 31.5. saakka, yhteydenotot puhelimitse ja sähköpostilla. Pitopalvelutoiminta on keskeytetty seurakunnan tiloissa 30.4. asti, esimerkiksi muistotilaisuudet.