Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uusia Lohjaakin koskevia rajoituspäätöksiä, jotka ovat voimassa 4.12.–31.12. Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimien liikuntapaikkojen ja liikuntapalveluiden osalta rajoitukset tarkoittavat seuraavaa.

Asiakasmäärästä riippumatta toiminnan harjoittajan on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Näiden toimenpiteiden vaihtoehtona toiminnan harjoittaja voi edellyttää yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia.

Lohjan Liikuntakeskus Oy edellyttää Neidonkeitaan tilojen käyttäjiltä koronapassia seuraavina aikoina: ma 8–21, ti-pe 6–21 ja la-su 10–18. Muina aikoina Neidonkeitaan tiloissa on rajoitettu asiakasmäärä.

Lisäksi Lohjan Liikuntakeskus Oy edellyttää koronapassia ryhmäliikuntatuntiensa osallistujilta. Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimilla muilla kuntosaleilla (Tennari, Järnefelt, Kirkkokatu, Perttilä, Sammatti, Saukkola ja Pusula), Padeloniassa, Sunday Skatingissä ja Haikarin saunassa on rajoitettu asiakasmääriä.

Lohjan Liikuntakeskuksen hallinnoimissa tiloissa toimivien urheiluseurojen ja muiden järjestöjen tulee toiminnan harjoittajina järjestää toimintansa vastaavalla tavalla eli joko rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä tai vaihtoehtoisesti edellyttää yli 16-vuotiailta asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia. Ottelu- ja kilpailutapahtumissa seurojen tulee rajata yleisömäärä 20 henkilöön tai edellyttää yli 16-vuotiailta katsojilta koronapassia, jolloin yleisömäärärajoitusta ei tarvitse noudattaa.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Lohjan Liikuntakeskus