Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist on jättänyt Helsingin hallinto-oikeudelle kunnallisvalituksen Laurentiustalon asemakaavasta, koska hän katsoo, että kaava on tavoitteiden vastainen ja kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä on syntynyt kuntalain mukaan virheellisessä järjestyksessä ja on sen vuoksi lainvastainen.
Kaavan kaavaselostuksessa mainituissa tavoitteissa, jotka vetovoima lautakunta ja valtuusto (15.3.2017) ovat hyväksyneet, on sanottu mm. näin: jatkosuunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että uudisrakennuksen muoto, rakenneratkaisut ja materiaalit ovat sellaisia, että ns. riskirakenteita ei synny. Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt tulee järjestää koko alueen tarpeiden mukaan ja niiden tulee perustua erilliseen liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaan. Edellisessä Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa (10.10.2018), jossa valtuusto päätti siirtyä Laurentiustalon toteutusvaiheeseen, pidettiin useampi puheenvuoro ns. riskirakenteista ja kritisoitiin mm. suunnitelmissa olevia tasakattoa, kattoikkunoita ja lyhyitä räystäitä. Kaavassa niihin ei ole puututtu. Erillistä liikenne- ja pysäköintisuunnitelmaa ei ole valtuuston materiaalissa mukana ollenkaan, eikä mistään netistäkään löydy sellaista suunnitelmaa, jossa olisi selvitetty Laurentiustalon ympäristön liikennemääriä, -muotoja ja -virtoja, Tallqvist perusteli valituksen jättämistä Meidän Lohjan Facebook-sivulla.

Edellisessä Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa (10.10.2018), valtuusto päätti siirtyä Laurentiustalon toteutusvaiheeseen. Käytännössä siis rakennushanke tilattiin toteutuksesta vastaavalta allianssikumppanilta (Skanska Talonrakennus Oy ja P&R Arkkitehdit Oy). Seuraavassa valtuuston kokouksessa (14.11.2018), asiassa jota tämä valitus koskee, hyväksyttiin kyseisen rakennushankkeen mahdollistava asemakaava. Tämä järjestys on väärä, rakennussuunnitelmien/hankkeiden ei kuulu ohjata kaavoitusta, vaan kaava määrää mitä alueelle voidaan rakentaa ja ohjaa rakentamista, Tallqvist jatkoi.

–Oikeasti en olisi halunnut tehdä tätä, mutta harkinnan jälkeen katsoin sen välttämättömäksi.

Tämän valituksen tarkoitus ei ole hidastaa talon toteuttamishanketta, vaikka toki olen hyvin tietoinen että niin voi käydä. Tulevana Laurentiustalon käyttäjänä pidän kuitenkin tärkeimpänä asiana kunnollista valmistelua ja hyvää suunnittelua, jolla taataan koululaisten terveellinen ja turvallinen ympäristö, Tallqvist sanoi viime viikolla valtuuston kokouksessa.

Hän huomautti myös Laurentiustalolle asetettujen tavoitteiden huomioiminen.

–Me kaikki täällä tiedämme että asioiden valmisteluissa ja päätöksentekoprosesseissa on Lohjalla paljon parantamisen varaa. Valtuusto oli Laurentiustalon osalta asettanut muutamia selkeitä tavoitteita, mutta kaavoittaja ei niistä välittänyt. Ja miten valtuusto toimi? Laurentiustalon osalta oli paljon puhetta erilaisista asioista, miten niiden pitäisi olla ja valtuuston kokouksessakin pidettiin myös hyvinkin kriittisiä puheita, mutta sitten, kun tuli äänestyksen aika niin toimittiinkin toisin. Joku valtuutettu perusteli etenemistä sillä että on kiire – tiedättekö, mikä on yksi suurimmista ongelmien aiheuttajista rakentamisessa? Tallqvist kysyi.