Lohjan kaupunki on tänä vuonna mukana Kuntien energiatehokkuuden vertaisoppimishankkeessa, jossa jaetaan energiatehokkuuden parantamisen parhaita käytäntöjä ja toimintatapoja kuntien kesken. Hankkeessa ovat mukana Lohja, Kerava ja Kuhmo.

Kaikki kolme vertaisoppimishankkeeseen osallistuvaa kuntaa ovat liittyneet vapaaehtoiseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Hinku-kaupunkina Lohja on jo toista kautta mukana sopimuksessa. Siinä Lohjan kaupunki on sitoutunut vähentämään energiankulutustaan 7,5 prosenttia eli noin 4 600 MWh sopimuskaudella 2017–2025.

Vertaisoppimisessa kolme kuntaa tutustuvat toistensa tapoihin toteuttaa energiatehokkuustyötä. Tavoitteena on tutustua muiden kuntien energiatehokkuusratkaisuihin, hyviin käytäntöihin ja toimiviin tapoihin organisoida energiatehokkuussopimuksen toimeenpano kunnassa. Haasteet ovat kunnilla samankaltaisia: henkilöstön vaihtuvuus ja resurssien riittävyys ovat tyypillisiä energiatehokkuustyön pitkäjänteistä kehittämistä hankaloittavia tekijöitä.

–Paljon on Lohjallakin jo tehty energiatehokkuuden eteen. Haluamme kuitenkin saada energiatehokkuustyön johtamisen ja raportoinnin kokonaisuutena hallintaan. Samalla parannamme tiedonkulkua ja sitoutamme oman kunnan johtoa ja poliittista tasoa mukaan energiatehokkuustyöhön, kertoo kiinteistömestari Mika Vierikko Lohjan osallistumisesta vertaisoppimishankkeeseen.

Vielä ennen kesää kaikkiin kolmeen kuntaan tehdään päivän mittainen vertaisoppimisvierailu, jossa kahdesta muusta kunnasta koottu ryhmä haastattelee kunnan eri rooleissa toimivia henkilöitä energiatehokkuussopimuksen toimeenpanon käytännöistä ja kokoaa kunnalle palautteen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.

Vertaisoppimishanketta koordinoi valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy Energiaviraston toimeksiannosta. Motiva fasilitoi ja organisoi hankkeeseen osallistuvien kuntien kesken vertaisoppimispäiviä, joiden puitteissa kunnat pääsevät tutustumaan toistensa tapoihin toteuttaa energiatehokkuustyötä.


Pusulan koulun aurinkopaneelit. (Kuva: Fimaka Oy)