Joku voisi kysyä jopa ääneen, miten on mahdollista, että helmikuussa 2021 esille tullut kuntalaisaloite Lohjan kouluverkon säilyttämisestä on päätynyt vasta nyt huhtikuussa 2024 Lohjan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, kun itse koulut, joista silloin ”taisteltiin” ovat jo suljettuja? Tosiasia on, että asia on kestänyt eri portaissa aivan liian kauan. Helmikuussa 2021 taisteltiin siis Pullin, Nummenkylän, Ikkalan, Maksjoen ja Rauhalan koulujen puolesta. Tällä viikolla on saatu myös tietää, että kaupunki peruu Maksjoen koulun myynnin ja ottaa kiinteistön yhdistysten käyttöön. Tämän aloite oli sivistyslautakunnassa uudelleen nyt helmikuussa, maaliskuussa kaupunginhallituksessa ja nyt valtuustossa, vaikka itse koulujen tilanne on jo muuttunut vuosien aikana.

Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Kuntalaisaloite tuli tässäkin tapauksessa käsiteltyä, mutta aikataulu ei ollut missään mittakaavassa hyväksyttävä.

Meidän Lohja- valtuustoryhmän Katriina Nousiainen oli ainoa valtuutettu, joka käytti valtuuston kokouksessa mahdollisuuden vielä kerran lausua muutaman sanan aiheesta. Nousiainen nostikin esille kylien elävyyden ja kyläkoulun merkityksen Lohjankin kylille. Kyläkoulujen lopettamiselle on hänen mielestään ollut merkityksensä kylien kotitalouksein osittaiseen muutokseen lapsiperheistä kohti vanhempia pariskuntia.

Lisää rahaa varhaiskasvatukseen

Vaikka kaupungin rahakirstu ei ole ääriään myöten täynnä, oli valtuusto yksimielinen siinä, että varhaiskasvatuksen tulosyksikölle myönnettiin 535 000 euroa lisää rahoitusta. Tästä summasta itse toiminnan lisärahoitukseen laitetaan 510 000 euroa, varhaiskasvatuksen opettajan (kieli- ja kulttuuriopettaja) 20 000 euroa ja vielä kolmen lastenhoitajan vakanssin muuttamiseksi kolmeksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi 5000 euroa.

Lohjalla varhaiskasvatuksen osallistumisaste on noussut vuosien 2021-23 välillä noin 76 prosentista jopa 90 prosenttiin. Etenkin alle kolmivuotiaiden lasten osallistumisaste on noussut, mikä vaikuttaa suoraan kaupungin resurssitarpeeseen. Tällä hetkellä käyttöaste on 97 % ja jonossa on 37 lasta kesäkuun loppuun mennessä ja uusi lapsia on jonossa syksylle 93. Kaupungilla on tarve perustaa kolme uutta lisäryhmää henkilöstöineen, sillä varhaiskasvatuksen palvelut ovat  kaupungille lakisääteisiä ja uudet vaatimukset tulee täyttää tulevina vuosina.

Työhyvinvointi ja kilpailukeinoja

Uusia tilojakin tarvitaan, ja varhaiskasvatus tekeekin yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Tästä esimerkkinä on vuoden 2024 alusta Linnaisten päiväkotiin avattu uusi ryhmä. Syksyllä 2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki määrittelee päiväkotien henkilöstörakennetta uudella tavalla. Henkilöstöstä tulee olla vähintään 2/3 osalla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus ja siksi Lohjallakin on tarjottu mahdollisuutta kehittää itseään lastenhoitajasta varhaiskasvatuksen sosionomiksi, mikä tarkoittaa palkassakin noin 300 euron lisää kuukaudessa.

sdp saari
Leena Saari

SDP:n valtuustoryhmän Leena Saari toi ryhmäpuheenvuorossa esille varhaiskasvatuksen tärkeyden niin perheille, kaupungille kuin lapsille. Saari otti esille myös kaupungin rekrytoinnin ongelmat varhaiskasvatuksen kohdalla, kun avoimiin paikkoihin ei tahdo löytyä hakijoita.

vihreät Nybäck
Satu Nybäck

Myös Vihreiden valtuustoryhmän terveisissä Satu Nybäck toi esille kulujen nousun syitä, mutta kiitteli samalla Lohjan varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajaan panostamisesta. Hän otti esille samat ongelmat kuin Saarikin, korostaen sitä, että Lohjan on tehtävä jotakin pärjätäkseen osaavan henkilökunnan palkkaamisessa.

Lohja ei ole yksin varhaiskasvatuksen rekrytointiongelmien kanssa, ja siksi kaupungin on parannettava imagoaan myös tämän osalta. Kilpailu osaajista on kovaa, ja työhyvinvointi ja kaupungin maine työnantaja ovat isoja asioita kuntatyöntekijöiden markkinoilla.

Lohjan kaupungin työpaikat

Tällä hetkellä (10.4.2024) Lohjan kaupungilla on työmarkkinatorilla 25 avointa työpaikkaa. Työmarkkinatorilla Lohjasta kerrotaan: Lohjan on eloisa ja kestävästi kasvava kaupunki metropolialueen maaseudun syleilyssä. Kaupunki tunnetaan elämästä nauttivien ihmisten valintana. Varhaiskasvatukseen haetaan: erityisopettajaa, opettajaa, varhaiskasvatuksen keikkatyö’: Lohjalla tarvitaan sijaisia lastenhoitajan, erityisavustajan, ryhmäavustajan ja varhaiskasvatuksen opettajan tehtävissä.