Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen kertoi Mäntynummen alueen palveluverkkoa selvittämään asetetun työryhmän toiminnasta ja väestötilastoista.

 

Lohjan kaupungin valtuusto käsitteli kokouksessaan 10.10. Mäntynummen alueen kouluverkkoa. Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti valtuusto päätti, että Mäntynummen

yhtenäiskoulun alatalo puretaan ja tilalle rakennetaan tai siirretään vastaavat tilat. Muiden alueen koulujen kohtaloa mietitään tarvittaessa alueen oppilasmäärän muutosten myötä. Lisäksi päätettiin rakentaa tai siirtää tilat poistuville päiväkodeille (Mäntynummen päiväkoti ja Oravainen).

-Mäntynummen alueen palveluverkkoa selvittämään asetettiin työryhmä, jossa oli jäseninä mm. kymmenisen varhaiskasvatuksen, opetuksen, kaavoituksen ja tilahallinnon keskeistä viranhaltijaa. Kun Mäntynummen koulukeskuksen yläkoululaisten käytössä oleva ns. alatalo osoittautui kunnoltaan sellaiseksi, että siellä ei voi koulua käydä, tehtävänä oli selvittää, että kun sinne joka tapauksessa joudutaan investoimaan paljon, niin mitä kannattaa investoida ja mihin. Hyvin nopeasti löytyi yksimielisyys siitä, että alatalon tilat on korvattava ja siellä on myös kaksi päiväkotia, jotka tarvitsevat kunnolliset tilat koulukeskuksen yhteyteen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Patinen sanoi puheenvuorossaan.

-Työskentelyn edetessä tutkittiin viittä eri vaihtoehtoa ja työryhmän kaikki viranhaltijajäsenet, allekirjoittanut ja palvelutuotantolautakunnan puheenjohtaja asettuivat kannattamaan vaihtoehtoa, jossa alueen kouluverkkoa tiivistettäisiin seitsemästä alakoulusta kolmeen alakouluun. Tiivistäminen perustuisi väestösuunnitteeseen, joka osoittaa, että lapsimäärä tuolla alueella tulee putoamaan 800:sta alakoululaisesta 500:aan. On kysytty, miksei yritetä vetovoimaisuutta lisäämällä, uusia lapsiperheitä houkuttelemalla ja muuttoliikettä kääntämällä korjata tilannetta. Strategiassamme tavoittelemme 500 uutta asukasta vuodessa, mutta emme ole päässeet edes kääntämää väestön laskua kasvuksi. Mikäli tuo 500 uutta asukasta kuitenkin saavutettaisiin ja se noudattaisi Lohjan nykyistä ikärakennetta, heistä 7% olisi alakouluikäisiä. Se on 35 kappaletta ja kun ne jaetaan kuuteen ikäluokkaan, niin meillä kestäisi 25 vuotta saada kurottua umpeen se vaje, joka syntyy siitä, että Lohjan kaupungissa aikaisemman 500 lapsen sijaan syntyy tällä hetkellä 350 lasta. Tuon 150 lapsen aukon täyttö joka ikäluokassa veisi 25 vuotta, Patinen jatkoi.

 

Vastaesitys kouluverkon karsinnasta

Kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma teki asiasta vastaesityksen. Sen mukaan valtuusto päättäisi edetä valmistelutyöryhmän esityksen mukaisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa 2018 – 2021 purettaisiin Mäntynummen koulun alatalo, yläkoululle rakennettaisiin tai siirrettäisiin uudet tilat, peruskorjattaisiin Mäntynummen ylätalo ja rakennettaisiin tai siirrettäisiin koulun yhteyteen korvaavat tilat Mäntynummen ja Oravaisten päiväkotia varten. Toisessa vaiheessa vuonna 2020 tarkistettaisiin oppilassuunnitteet, ja mikäli oppilasmäärät olisivat laskeneet arvioidulla tavalla, siirrettäisiin vuonna 2022 Nummenkylän koulun oppilaat Muijalan kouluun ja Pullin koulun oppilaat Mäntynummen yhtenäiskouluun. Kolmannessa vaiheessa vuonna 2022 tarkistettaisiin oppilassuunnitteet uudelleen, ja mikäli oppilasmäärät olisivat laskeneet arvioidulla tavalla,

siirretään vuonna 2024 Lehmijärven koulun ja Asemanpellon koulun oppilaat Mäntynummen yhtenäiskouluun. Lisäksi Mäntynummen koulukeskuksen investointien suunnittelussa tutkittaisiin myös vaihtoehtoiset mahdollisuudet, esimerkiksi tilaelementtien käyttö.

Sosiaalidemokraattien valtuutetut Pirjo-Leena Forsström ja Jarmo Aho kannattivat vastaesitystä, ja asiasta käytiin tiukka äänestys, jonka kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 27 – 24.

 

Tunnin juna, tilastot ja elävät kylät

Keskustelua aihe herätti puoleen jos toiseenkin.

-Mäntynummen alueella asuu noin 8 700 asukasta. Tilastokeskuksen mukaan lasten lukumäärä alueella on laskeva. Nyt jo 0 – 6-vuotiata on asukkaista alle 9%. Näitä lukuja on epäily, mutta mihin uskoisimme, ellemme Tilastokeskuksen ennusteisiin ja todellisiin nykyisiin lukuihin. Koulujen korjaustarpeet kartoitettiin ja tämä selvitys osoitti, että tulossa on valtavat korjaukset ja nuo miljoonat, jotka pitäisi syytää olemassa oleviin kouluihin eivät kenties ole vastaamassa tulevaa tarvetta. Kaikki alueen koulut ovat 3 – 5 kilometrin säteellä Mäntynummeen nähden. Ei voi olla ajattelematta äärialueiden kouluja, joissa matkat ovat paljon pidemmät, Forsström pohti.

-Meillä on edessä lähivuosina 15 miljoonan euron tasapainotustarve, tavoite pitäisi olla jopa 25 miljoonan euron vuosikatteessa. Sanotaan, että pienistä puroista kasvaa iso virta. Se on totta, mutta tuo 15 miljoonan euron tavoite ei synny pikkukikoilla, vaan tarvitaan isoja rakenteellisia muutoksia, totesi puolestaan Luoma.

-Emme halua tässä vaiheessa lyödä lukkoon, mikä koulu lakkautetaan missäkin vaiheessa alueen kaikki koulut ovat vielä oppilasmäärältään ja kunnoltaan elinkelpoisia, sanoi vihreiden Urpo Uotila.

Vasemmistoliiton Tiina Liimatainen nosti esille tunnin junan tulon vaikutuksen.

-Tarvitsemme kaupunkikeskusten joukkoon myös eläviä kyliä. Syrjäseutuja ei saa tässä monitoimijatalojen huumakaudessa unohtaa, eikä viimeistä lyhtyä kyliltä sammuttaa. Lieviö – Pauni -kaava saadaan todennäköisesti jo tämän vuoden puolella valtuuston käsiteltäväksi sekä mm. Pullin aluetta koskeva kaava jonkin ajan päästä. Kaava käsittää tunnin junan tulevaa asema-aluetta Lempola – Lehmijärvi alueella. Kaavojen valmistumisen myötä poistuvat myös rakennuskiellot, jotka ovat olleet päällä jo vuosia. Lieviö – Pauni on ollut rakentamisen osalta jäissä vuodesta 2010 ja Pullin alue vuodesta 2016, muistutti Liimatainen.

Keskustan Lotta Paakkunainen kyseenalaisti kouluverkon karsinnan säästövaikutuksen.

-Meillä on oltava rohkeutta tehdä maltillisia ratkaisuja ja miettiä oikeasti eteenpäin. Tehdä ratkaisuja, joilla päästään eteenpäin ja vältetää itsensä hengiltä säästäminen. Vähenevät lapsimäärät muistetaan mainita valikoivasti tilanteissa, joissa se on tarkoituksenmukaista. Lohja on lakkauttanut tai lakkauttamassa vuodesta 2013 seitsemän koulua. Onko se pelastanut meidän talouttamme tai edes vähän auttanut? Paakkunainen kysyi.

SMS