Kolmasosassa soviteltavista tapauksista osapuolena alaikäinen

Länsi-Uudellemaalle haetaan uusia vapaaehtoisia sovittelijoita auttamaan rikos- ja riita-asioiden sovittelussa koko maakunnan alueella. Sovittelussa riita- tai rikosasian asianomaiset kokoontuvat vapaaehtoisesti ulkopuolisen sovittelijan avulla keskustelemaan rikoksesta tai riidasta, sen seurauksista ja siitä, mitä sen johdosta pitäisi tehdä.

Viime vuonna Länsi-Uudenmaan alueella sovitelluista kaikista rikoksista noin kolmasosa oli tapahtunut lähisuhteessa. Lisäksi alaikäisten lasten ja nuorten rikos- ja riita-asioita käsiteltiin niin ikään kolmanneksen verran. Etenkin koulukiusaaminen ja muut koulumaailmassa ilmenevät alaikäisten väliset pitkittyneet konfliktit näyttävät lisääntyneen.

–Sosiaalista mediaa käytetään kiusaamisen välineenä yhä useammin. Ei ole epätavallista, että koulussa tapahtuneita pahoinpitelyjä kuvataan ja jaetaan verkossa, kertoo Länsi-Uudenmaan sovittelutoimiston johtaja Lars Rikberg.

Kuka voi hakea sovittelijaksi?

Kurssille voi hakea kuka tahansa täysi-ikäinen henkilö, jonka oma elämä on siinä tilanteessa, että voi ajatella vaativan vapaaehtoistyön sopivan itselleen. Sovittelussa on hyötyä mm. rehellisyydestä, puolueettomuudesta sekä hyvistä keskustelu- ja vuorovaikutustaidoista.

–Soviteltavien rikosten määrä on ollut alueellamme vahvassa nousussa. Viime vuonna soviteltavaksi ohjautui 760 sovittelualoitetta, mikä tarkoittaa noin 15 prosentin kasvua. Joten tarvetta uusille sovittelijoille todella on. Sovittelu on erinomainen ja tekijöilleen usein hyvin merkityksellinen vapaaehtoistyön muoto, Rikberg kuvailee.

Aloitteista suuri osa ohjautuu poliisilta ja syyttäjältä, mutta myös kansalaiset voivat itse tehdä sovittelualoitteen.

Länsi-Uudellamaalla sovittelupalveluiden organisoimisesta vastaa Kalliola, joka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteiskunnallinen toimija. Kalliolan yli 100-vuotiset juuret ovat setlementtityössä. Rikos ja riita-asioiden sovittelua rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM). Sovittelutoimintaa valvoo ja ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Vapaaehtoissovittelijaksi voi hakeutua suoraan Kalliolan verkkosivuilta tai lähettämällä sähköpostia sovittelu@kalliola.fi.

Kolmannes käsitellyistä tapauksista koski alaikäisten rikos- ja riita-asioita. Sosiaalista mediaa käytetään kiusaamisen välineenä yhä useammin. Esimerkiksi koulussa tapahtunut pahoinpitely saatetaan kuvata ja jakaa verkossa. (Kuvituskuva)