Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue suhtautuu myönteisesti perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista koskevan lakiesityksen tavoitteeseen eli terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistamiseen ja palvelujen saatavuuden parantamiseen. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue katsoo kuitenkin, että siirtymäajan tulee olla esitettyä pidempi tai hoitotakuuta tulee tiukentaa vaiheittain, jotta lääkärien ja muun hoitohenkilökunnan rekrytoimiseen sekä tiloihin liittyvät kysymykset on mahdollista ratkaista.

Vuonna 2023 tulee ensisijaisesti turvata palveluiden haltuunotto hyvinvointialueilla. Hoitotakuun tiukentamisen edellyttämä palvelujärjestelmän kehittäminen on mahdollista vasta tämän jälkeen.

Hankinnat ja sopimukset

Hyvinvointialue päätti hankkia Kuntien Tiera Oy:ltä päätelaite- ja loppukäyttäjäpalvelut, Tiera365-palvelun jatkuvat palvelut sekä loppukäyttäjä- ja Tiera365-palvelujen käyttöönottoprojektin. Hankinnat sisältävät mm. käyttötuen, lähituen, laitteiden elinkaari- ja laitehallintapalvelut, Microsoft-käyttöoikeudet sekä kehitys- ja asiantuntijatyöt. Mikäli hyvinvointialueelle myönnettävä ICT-muutosrahoitus ei ole riittävä, voidaan käyttöönotto keskeyttää kustannusten minimoimiseksi.

Hyvinvointialue päätti hankkia tietoliikenneratkaisun suunnitteluprojektin Istekki Oy:ltä. Hankinta rahoitetaan jo myönnetyllä ICT-siemenrahoituksella.

Espoon kaupunki ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ovat yhdessä kartoittaneet kriittisiä sopimuksia, jotka tulee jakaa Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä. Ensimmäisenä päätettiin digitransformaatioon ja päätöksentekojärjestelmään liittyvien sopimusten jakamisesta.