Huolena koronapandemian vaikutukset ja sote-uudistuksen tuottamat taloushaasteet

Koronapandemian vaikutukset sekä sote- ja maakuntauudistukset nousivat keskeisimmiksi aiheiksi läntisen Uudenmaan kansanedustajien ja kuntajohtajien etäyhteyksin toteutetussa virtuaalitapaamisessa maanantaina 30.11. Tilaisuutta isännöi Siuntion kunta. Tilaisuuteen osallistuivat läntisen Uudenmaan kansanedustajista Anders Adlercreutz (r.), Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) ja ministeri Thomas Blomqvist (r.). Kuntia edustivat Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kuntajohtajat.

Kuntajohtajat esittivät huolensa suunnitellun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä kuntien rahoituksen riittävyydestä sote-uudistuksen jälkeen. Alueen kuntien talouden todettiin olevan jo nykyiselläänkin tiukan. Laskelmien pohjalta alueen ja joidenkin kuntien rahoituksen oletetaan pienenevän selvästi nykyisestä. Kuntien edustajat epäilevät, että rahoitustilanne saattaa jopa edelleen heiketä, jos Uudenmaan muuta maata vaikeampaa koronatilannetta ei huomioida laskelmissa. Toiveena esitettiin, että laskelmien perusteita tarkistetaan siten, että rahoitusmuutokset olisivat neutraalit alue- ja kuntatasolla.

Korona on vaikuttanut kuntien talouteen negatiivisesti ja kesän kynnyksellä talouden ennusteet vaikuttivat erittäin haastavilta. Valtion taloudelliset tukitoimenpiteet ovat kuitenkin vaikuttaneet kuntien talouteen positiivisesti kuluvan vuoden osalta.

Kansanedustajat ja kuntajohtajat keskustelivat myös lainsäädännöstä, Länsi-Uudenmaan alueen vetovoimasta, investoinneista ja työttömyyden kehityksestä. Yhdeksi kehityksen katalyytiksi tunnistettiin liikenneyhteyksien kehittäminen. Vaikuttamista valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan pidettiinkin varsin ajankohtaisena.

Läntisen Uudenmaan kansanedustajien ja kuntajohtajien yhteiset tapaamiset on pyritty pitämään kolme–neljä kertaa vuodessa. Tilaisuuksia isännöi kukin kunta vuorollaan. Tapaamisilla halutaan parantaa osapuolten tietoa eduskunnassa ja kunnissa valmisteltavina olevista asioista sekä vahvistaa alueen edunvalvonnan painopisteitä. Seuraavan kerran foorumi kokoontuu maaliskuussa 2021 Lohjalla.