Tilastokeskuksen keräämät viralliset yöpymistilastot ovat luotettavin matkailun kehityksestä kertova mittari. Juuri valmistuneet vuoden 2017 luvut kertovat hienosti, miten matkailu on kasvanut läntisellä Uudellamaalla Suomen keskiarvoa paremmin. Tämä on erityisen hieno saavutus, kun parhaillaan puhutaan matkailubuumista Suomeen.
Matkailuun satsatut panostukset ovat kannattaneet. Länsi-Uudellamaalla tehtiin uusi ennätys rekisteröidyissä yöpymisissä koko vertailukelpoisessa historiassa. Vuonna 2017 rekisteröitiin yhteensä 337 260 yöpymistä. Siitä lähtien, kun Länsi-Uudenmaan matkailun yhteinen alueorganisaatio Lumo perustettiin, on matkailu kasvanut joka vuosi (2014-2017). Kyseisellä aikavälillä kasvua on ollut 13,5%, kun Suomen vastaava luku on ollut 8,2%.

Erityisen hienosti kasvua on tullut ulkomaisista yöpymisistä, mikä on matkailualalle luonnollisesti todella tärkeää. Kansainvälistyminen on erittäin tärkeää alan kannattavuuden kannalta, mutta se on toisaalta myös haastavaa ja ennen kaikkea pitkäjänteistä työtä. Vuodesta 2014 lähtien kansainväliset yöpymiset ovat kasvaneet peräti 89%, kun Suomen vastaava luku on 15,5%. Myös kotimaiset yöpymiset ovat kasvaneet Suomen keskiarvoa nopeammin (Länsi-Uusimaa 6,1%, Suomi 5,4%).

Ulkomaisten yöpymisten osuus kaikista yöpymisistä on kasvanut edellä mainitulla aikavälillä 8,9%:sta 14,9%:iin eli viisi prosenttiyksikkö. Suomen vastaava kasvu on ollut noin kaksi prosenttiyksikköä. Ulkomaisista kansallisuuksista isoimmat ovat suuruusjärjestyksessä Kiina (kasvua vuoteen 2016 37%), Venäjä (kasvua 47%), Ruotsi (kasvua 31%) ja Viro (kasvua 16%).

Iso haaste alueelle on kuitenkin ulkomaalaisten pieni osuus kaikista yöpymisistä, mikä vaatiikin vielä paljon töitä. Kansainvälisille markkinoille mentäessä tarvitaan tiivistä alueellista yhteistyötä, jotta tiukasti kilpailluilla ulkomaanmarkkinoilla saadaan edes jonkinlaista näkyvyyttä aikaiseksi. Jatkossa kuntien ja yritysten kannattaa siis tiivistää yhteistyötä ja panostaa erityisesti Länsi-Uudenmaan matkailustrategiassa mainittuihin Kiinaan, Japaniin ja Saksaan.