Vihtiin suunnitellaan kotimaisen biopolttoaineen ja kierrätyslannoitteiden valmistusta. TTS Työtehoseura on selvittänyt Vihti Energian kanssa taloudellisia edellytyksiä maatalouden massoilla toimivan PK-biokaasulaitoksen rakentamiseksi.

Vihti Energian Mikko Keisala tuottaa Uudellamaalla lähilämpöä hakkeella ja suuntaa katseen seuraavaksi kohti biometaania.

–Aika on nyt kypsä, toteaa Keisala.

Laitoksen syötteeksi on selvitetty mahdollisuutta hyödyntää peltobiomassoja sekä lantaa alueen lypsykarja- ja hevostiloilta. Paikallisista lähteistä kestävästi tuotettu biokaasu riittäisi lämmittämään vuodessa noin 300 omakotitaloa tai vaihtoehtoisesti korvaisi liikenteessä 900 000 litraa dieseliä.

–Tässä on selvitetty kestävää tapaa tuottaa energiaa ja edistää kotimaista ruoantuotantoa, lisää Juhani Piekkala TTS Työtehoseuralta.

Laitoksesta saataisiin kaasun lisäksi luomukelpoisia kierrätyslannoitteita, joita voitaisiin hyödyntää lähialueiden pelloilla ja korvata fossiililannoitteita. Suomessa on tavoitteena kierrättää ravinteita paremmin suljetussa kierrossa ja siten vähentää riippuvuutta tuontilannoitteista.

Biokaasulaitos Virossa.

TTS on selvittänyt hankkeessa PK-biokaasulaitosten edellytyksiä valtakunnalliseen siirtoverkkoon liittymiseksi. Maakaasun siirtoverkkoa avautui avoimelle kilpailulle vuonna 2020, mutta sitä hyödyntää kaasun siirtämisessä edelleen vain Gasum Oy. Vihti Energian laitos olisi uusi avaus ja yritys selvittää seuraavaksi laitokselle lupia ja rahoitusta. Tavoiteltu aikataulu laitoksen valmistumiselle on kesällä 2024. Hankkeessa vertaillaan vaihtoehtona siirtoverkolle biokaasun käyttämistä Vihdin alueella.

Hanke on tuottanut uutta tietoa alan toimijoille ja sen tuloksia voidaan hyödyntää tulevissa suunnitelmissa, joissa harkitaan PK-biokaasulaitosten liittämistä osaksi maakaasun siirtoverkkoa. Hanketta ovat rahoittaneet Hämeen ELY-keskus ja Marjatta ja Eino Kollin Säätiö.

TTS Työtehoseura

Kuivasyötteiden syöttölaite Saksassa.