Läntisen Uudenmaan kansanedustajista Anders Adlercreutz, Raija Vahasalo ja Eerikki Viljanen sekä Kirkkonummen, Siuntion, Inkoon, Raaseporin, Hangon, Lohjan ja Vihdin kaupungin- ja kunnanjohtajat kokoontuivat Kirkkonummella maanantaina 21.1.2019. Alueen kansanedustajien ja kuntajohtajien yhteiset tapaamiset noin kolme kertaa vuodessa ovat muodostuneet jo perinteeksi, jolla halutaan turvata molemminpuolinen tiedonvaihto sekä eduskunnassa että kunnissa
valmisteltavina olevista asioista.

Maanantain tapaamisessa pääpaino oli alueen edunvalvonnan terävöittämisessä ja keskeisten liikennehankkeiden esilletuomisessa eduskuntavaalien kynnyksellä. Erityisesti ajankohtaiset ja alueen elinvoimaisuudelle tärkeät ratahankkeet halutaan saattaa vaaleja seuraavien hallitusneuvotteluiden asialistalle. Ns. Espoon kaupunkiradan eli Leppävaaraan ja Kauklahden välille suunniteltujen lisäraiteiden toteuttamista haluttiin kiirehtiä. Kaupunkiradan merkitys Turun suunnan
junaliikenteen sujuvuudelle on tärkeä ja osaltaan edistää myös useille Länsi-Uusimaan kunnille keskeisten muiden liikennehankkeiden toteutumista.

Myös jo aiemmissa tapaamisissa esille otettu Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys on entistä ajankohtaisempi. Hangon sataman kautta liikkuvan tavaramäärän kasvu on ollut viime vuosina Suomen nopeinta ja sataman täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää myös junayhteyksien parantamista. Sähköistys mahdollistaa myös henkilöliikenteen kehittämisen.

Lisäksi kansanedustajat ja kuntajohtajat keskustelivat Länsi-Uusimaan vetovoimasta nihkeän asukaslukukehityksen näkökulmasta ja siihenkin yhdeksi tekijäksi tunnistettiin joukkoliikenneyhteyksien riittämättömyys. Asukkaita ja yrityksiä tarvitaan alueelle myös kuntatalouden tervehdyttämiseksi. Kaikki toivoivatkin kansantalouden kasvun ja työllisyyden parantumisen jatkuvan; se tarjoaa myös alueen kunnille enemmän resursseja alueen kehittämiseen ja vetovoimaa parantaviin investointeihin.