Toimittaja

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville koulutus kiusaamisen ehkäisyyn

kiusaaminen, koulukiusaaminen, Laurea

Lapset ja nuoret palaavat kesälomilta kouluihin ja oppilaitoksiin lähipäivinä. Viime lukuvuoden puhututtaneimpia ilmiöitä koulumaailmassa olivat kiusaaminen, oppilaiden välinen väkivalta sekä lasten ja nuorten henkinen hyvinvointi. Näihin teemoihin pyritään vastaamaan uudella Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -koulutuksella.

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle tarjotaan maksutonta, yhden opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta kiusaamisen ehkäisystä. Samansisältöisiä koulutuksia järjestetään yhteensä 16 eri ryhmälle. Syksyn 2021 aikana koulutusta on tarjolla yläkoulujen ja toisen asteen henkilöstölle, ensi keväänä ja seuraavana syksynä myös varhaiskasvatuksen ja alakoulujen henkilöstölle. Ilmoittautuminen koulutuksiin on käynnistynyt.

Kahden koulutuspäivän ja omassa työyhteisössä toteutettavien tehtävien kautta on tavoitteena lisätä yhteensä 560 osallistujan osaamista erityisesti kiusaamisilmiöön yhteydessä olevasta mentalisaatiosta eli mielentämisestä.

Mentalisaatio lisää myötätuntoa ja sopeutumista poikkeusoloihin

Mentalisaatio tarkoittaa kykyä huomioida oma ja toisen ihmisen mieli. Sitä pidetään psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivenä. Mentalisaatiokyky auttaa mm. huomioimaan toisen kokemuksen, pysähtymään ristiriitatilanteissa ja säätelemään omia tunnetiloja. Mentalisaatiokyky lisää osaltaan myös resilienssiä, eli joustavaa suhtautumista vastoinkäymisiin ja yllättäviin tilanteisiin. Resilienssin avulla mm. koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista on mahdollista selvitä helpommin.

Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus

Osallistujille maksuttoman koulutuksen mahdollistaa Opetushallituksen Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -hankkeelle myöntämä rahoitus. Koulutus toteutetaan Laurea-ammattikorkeakoulun, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Mieli ry:n yhteistyönä. Koulutukseen voi osallistua etäyhteyden avulla mistä päin Suomea tahansa. Lisäksi lähikoulutuksia on tarjolla Espoossa ja Joensuussa.

Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Laurea-ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Laurea-ammattikorkeakoulu