Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihanke, Harrastamisen Suomen malli, pyrkii tarjoamaan koululaisille maksuttoman harrastusmahdollisuuden koulupäivän yhteydessä. Lohjalla tämä hanke on nimeltään Harrastamisen Lohjan malli.

Valtakunnallinen harrastuskysely järjestettiin loppuvuodesta 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta, jossa lapset saivat toivoa haluamiaan harrastuksia. Kyselyssä oli tarjolla 81 erilaista harrastusvaihtoehtoa, joista koululaiset saivat valita mieleisensä. Lisäksi kysyttiin, mitä uusia harrastuksia haluaisit aloittaa ja miksi harrastat jo jotain. Kyselyyn vastasi 861 lohjalaista kymmeneltä koululta. Lohjan kaupunki järjesti myös keväällä 2022 oman harrastustoivekyselyn, johon vastasi lähes jokainen koulu. Vastauksia kaupungin kyselyyn saatiin 300 kappaletta.

Kyselyjen perusteella Lohjan koululaisten toivomia harrastuksia ovat yleinen liikuntakerho, parkour, elokuva, ruuan valmistus, kädentaidot, eläinkerho, kuvataide, palloilulajit, kuntosali, musiikki, voimistelu ja akrobatia. Lisäksi koululaiset haluaisivat kokeilla eniten ratsastusta, keppareita sekä palloilu- ja jäälajeja.

Alakoululaisten tärkeimmät syyt harrastamiselle ovat uusien kavereiden löytäminen ja hauskan tekemisen mahdollisuus. Lisäksi toivottiin, että harrastuksen ohjaajat ovat ammattitaitoisia ja turvallisia. Monissa vastauksissa korostui halu vähentää ohjeistusta ja lisätä aktiivista toimintaa. Lapset haluavat leikkiä, tehdä asioita yhdessä, jutella, pitää hauskaa ja löytää uusia kavereita harrastuksissaan. Kiusaamisen hyväksyminen ei ole lapsille hyväksyttävää, ja he toivovat, että aikuiset puuttuvat siihen nopeasti.

Yläkoululaiset eivät koe vastaamisella olevan merkitystä

Yläkoululaiset tunnustavat harrastamisen tärkeyden oman hyvinvointinsa kannalta, mutta vastauksista välittyi myös tunne siitä, että he eivät koe vastaamisella olevan merkitystä. Jatkossa nuorille pyritään selkeämmin osoittamaan, että heidän äänensä kuulemisella on suuri merkitys, sillä heidän vastauksillaan on esimerkiksi Lohjan mallin suunnittelussa suuri vaikutus. Lohjan kaupungin Liikunta- ja harrastuskoordinaattori Juha Koivuporras kertoo, että kaupunki on suunnittelut lisätoimia, jotta nuoret tuntisivat tulevansa paremmin kuulluksi.

– Esimerkiksi nuorisovaltuuston kanssa on aloitettu jo tällä kaudella yhteistyötä nuorten kuulemiseen liittyen. Meillä on Harrastamisen Lohjan mallin TikTok-kanava, johon olisi tarkoitus luoda sisältöä ja siellä voisi tuoda esille jo nyt tänä keväänä esimerkiksi tämän kyselyn tuloksia ja sitä, että vastaamalla voi oikeasti vaikuttaa.

Koivuportaan mukaan nuoret toivoivat kasvotusten tapahtuvia kohtaamisia ja suoraa tiedottamista harrastuksista. Palveluntuottajia onkin rohkaistu kysymään suoraan kouluilta, voisivatko he tulla kertomaan harrastuksista tai järjestämään esimerkiksi lyhyen esittelyn harrastuksesta tunnille. Tarkoituksena on parantaa koulujen ja harrastusten tarjoajien yhteistyötä järjestämällä tutustumispäiviä koulun henkilökunnan ja harrastusten tarjoajien välillä. Lisäksi syksyllä järjestetään valtakunnallisella harrastusviikolla kouluilla harrastusten esittelytapahtumia.

Palveluntarjoajilta toivotaan lisää hakemuksia

Lohjan mallin kehittämisessä ja tulevien harrastusten valinnoissa käytetään hyväksi harrastuskyselyn tuloksia sekä nykyisten harrastusryhmien suosiota. Tämänhetkisen kauden suosituimpia harrastuksia ovat olleet muun muassa uinti, kuvataide, musiikki, yleinen liikuntakerho, kokkikerhot, kädentaidot, metsäsalapoliisit, partio ja teatteri.

Lohjan kaupunki on kuitenkin avoin uusille harrastuksille tai moniharrastusyhdistelmille, jotka eivät välttämättä listauksista löydy. Myös palveluntuottajilta on tullut ehdotuksia harrastusvaihtoehtoihin

Hakemusten joukossa on tällä hetkellä mm. tietokoneen rakentamista ja katutaidetta. Olemme suunnitelleet palveluntuottajien kanssa myös monitaideryhmiä, Koivuporras kertoo.

Palveluntarjoajat ovat jo ilmaisseet kiinnostuksensa, mutta lisää hakemuksia toivotaan. Erityisesti yleisten liikuntakerhojen sekä parkourin, ruoanlaiton, elokuvan, ratsastuksen ja keppihevosten harrastusten tarjoajia kannustetaan hakemaan mukaan.

Jos nykyiset harrastusten tarjoajat haluavat jatkaa mukana ensi lukuvuonna, heidän tulee täyttää lomake. Osana Harrastamisen Lohjan mallia palveluntuottajat ovat velvoitettuja perehtymään lapsen oikeuksiin harrastuksissa ja vapaa-ajalla ennen ryhmien aloittamista. Tavoitteena on varmistaa, että Lohja on lapsiystävällinen kunta ja että lapsen oikeudet toteutuvat harrastuksissa. Tästä syystä palveluntuottajille tarjotaan maksuton lyhyt koulutus.

Harrastamisen Lohjan malliin haetaan myös ruotsin kieltä taitavia ohjaajia ruotsinkielisiin kouluihin. Erityistä huomiota kiinnitetään myös siihen, että erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioidaan harrastuksen toteutuksessa.

– Hankehakemuksessa kirjasimme 10 000 euron apuohjaajabudjetin. Jos ryhmä palveluntuottajan mielestä tarvitsee apuohjaajan, on siitä välittömästi ilmoitettava koordinaattorille ja koulun rehtorille. Apuohjaajaksi voidaan palkata joko koulunkäynninohjaaja tai palveluntuottaja voi hankkia apuohjaajan itse. Apuohjaajan palkkio maksetaan apuohjaaja-budjetista ja apuohjaajan ei tarvitse välttämättä olla koko kautta mukana vaan budjettia käytetään tarpeen mukaan. Lisäksi kaupungilla on tietoa koulujen erityistä tukea tarvitsevien lasten määrästä, jolloin pystytään jo ennakkoon varautumaan kyseisten koulujen osalta ja päättämään ryhmäkokoja pienemmiksi sekä selvittämään apuohjaajavalmius, Koivuporras informoi.

Lohja hakee palveluntuottajia järjestämään harrastusryhmiä Lohjan kouluille ensi lukuvuonna 2023-2024. Jos kiinnostuit ohjaamaan harrastuksia lohjalaisille lapsille ja nuorille, täytä hakulomake 15.4.2023 mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta harrastukset.lohja.fi.