Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 24.3. lapsiperheiden sosiaalipalvelujen henkilöstöresurssien lisäämistä ja lisämäärärahan myöntämistä lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle. Valtuusto päätti myöntää lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen sosiaali- ja erityispalveluihin 230 000 euron lisämäärärahan, josta henkilöstökustannusten osuus on 220 000 euroa ja tarvikkeiden osuus 10 000 euroa. Valtuutetut olivat yksimielisiä siitä, että lisäresursseja tarvitaan. Asia herätti silti mietteitä.

–Miksi nyt vasta reagoidaan, vaikka lautakunta on jo pitkään tuonut esille huolta asiasta? Toimimaan lähdetään vasta aluehallintoviraston uhkasakon pelossa. Tämän lisäyksen jälkeenkin ollaan kaukana tavoitteista. Lastensuojelun työntekijöillä pitäisi olla aikaa tavata ja kuunnella lapsia, ihmetteli vihreiden valtuutettu Jani Méling.

Keskustan valtuutettu Lotta Paakkunainen totesi, että lasten ja nuorten pahoinvoinnista saadaan lukea ikäviä uutisia harva se päivä eri puolilta Suomea. Hän toteaa, että Lohjallakin painitaan samojen ongelmien kanssa.

–Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun asiakkuuksien määrä on suuri. Meillä on kasvava joukko lapsia ja nuoria, joilla asiat eivät ole hyvin, Paakkunainen sanoi.

Hän nosti esille myös ne lapset, jotka ovat päätyneet lastensuojelun asiakkaiksi, vaikka he tarvitsisivat muunlaista apua. Heitä ei ole kuitenkaan osattu sijoittaa oikean avun piiriin tai sitä ei ole ollut saatavilla. Sosiaalidemokraattien valtuutettu Jaana Silander puolestaan peräänkuulutti laadukasta lastensuojelutyötä, johon ei nyt tunnuta kuitenkaan pääsevän.

–Vaikuttaa siltä, ettei kukaan pysty ottamaan vastuuta näistä lapsista ja perheistä. Lastensuojelutyö on ollut sirpaleista.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist nosti esille ennaltaehkäisevän työn merkityksen ja siihen panostamisen sekä sen ennakoinnin, miten koronatilanne tulee vaikuttamaan lapsiin ja nuoriin.

Lastensuojelun tilanne Lohjalla

Lohjan lastensuojelun tilanne on karua luettavaa. Kaupunginhallituksen esittelytekstissä todetaan, että Lohjalla lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikön kyky suoriutua viranomaistehtävistään on ollut jo kauan vaarantunut suurilta osin liian vähäisten henkilöstöresurssien vuoksi. Kyseisiin viranomaistehtäviin kuuluvat yhteydenottojen ja lastensuojeluilmoitusten käsittely ja palvelutarpeen arviointien laatiminen määräajassa sekä asiakkaiden palvelutarpeeseen perustuvan suunnitelmallisen sosiaalityön toteuttaminen ja valvontavastuusta huolehtiminen. Kaikki nämä tehtävät ovat lainsäädännöllisesti velvoittavia ja kunnan hoidettavaksi määriteltyjä tehtäviä.

Lohjalla tilanne on kuitenkin se, ettei kaupunki ole pystynyt noudattamaan viime vuosien aikana kertaakaan lakisääteisiä lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja palvelutarpeen arvioinnin laadinnan määräaikoja.

–Lohjan kaupunki ei ole pystynyt noudattamaan kertaakaan näitä määräaikoja ja silti meille on sanottu, että kaikki on hyvin, Paakkunainen puuskahti.

Henkilöstöresurssien vaje näkyy monessa asiassa. Tällä hetkellä esimerkiksi yhdellä sosiaalityöntekijällä on sosiaalihuoltolain mukaisissa palveluissa 80–160 asiakasta, vaikka asiakkaita tulisi olla korkeintaan 55, jotta lakisääteiset tehtävät olisi mahdollista hoitaa. Jälkihuollossa taas ei ole yhtään sosiaalityöntekijää, vaikka sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuolto lastensuojelulaissa tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Aluehallintoviranomainen voi asettaa kunnalle uhkasakon, jos se ei huomautuksista huolimatta korjaa lakisääteisiä tehtäviään koskevia epäkohtia. Lohjalla viranomaiset ovat puuttuneet kaupungin määräaikojen ylityksiin viimeksi 22.12.2020 antamallaan huomautuksen lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisen laiminlyönnistä. Huomautuksesta huolimatta tilanne ei ole täysin korjaantunut.

SMS

Lohjalla ei ole pystytty noudattamaan viime vuosien aikana kertaakaan lakisääteisiä lastensuojeluilmoitusten käsittelyn ja palvelutarpeen arvioinnin laadinnan määräaikoja. (Kuvituskuva)