Laurea-ammattikorkeakoulu käynnistää ensimmäistä kertaa englanninkielisen sosiaalialan koulutusryhmän Lohjan kampuksella. Syksyllä alkavassa koulutuksessa opiskellaan samassa ryhmässä ulkomailta saapuvan opiskelijaryhmän kanssa. Haku koulutukseen on käynnissä 3.5.– 9.5.2021.

Sosionomikoulutus avaa mahdollisuuksia toimia erilaisissa sosiaalialan tehtävissä esimerkiksi kuntoutuksen, kasvatuksen, lastensuojelun tai vanhustenhuollon parissa. Englanninkielinen Bachelor’s Degree Programme in Social Services -tutkintokoulutus puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia vahvistaa kansainvälistä osaamista.

Poikkeuksellista tässä koulutuksessa on se, että siihen haetaan yhteishaun sijaan suorittamalla niin sanotut polkuopinnot. Polkuopinnot ovat 60 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa. Käytännössä polkuopintojen kokonaisuus tarkoittaa koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja.

Polkuopintojen kokonaisuus on avoimen AMK:n opintoja ja se maksaa avoimen AMK:n vuosimaksun (400€) verran.

Hakuaika polkuopintoihin jatkuu 9.5. asti. Opiskelijaksi valitaan 14 hakijaa. Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake Laurean verkkosivuilla. Ilmoittautuneet kutsutaan haastatteluun ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Valintahaastatteluihin kutsutaan noin puolitoistakertainen määrä hakijoita opiskelupaikkoihin verrattuna.

Opinnot alkavat elokuussa 2021 ja ne toteutetaan päiväopintoina Laurean Lohjan kampuksella. Opintojen aikana opiskellaan samassa ryhmässä Kiinasta saapuvan opiskelijaryhmän kanssa.