Laurean-ammattikorkeakoulun kevään avoimet opinnot on julkaistu ja tarjonnassa on yhteensä 96 kurssia. Opintoja on tarjolla niin AMK- kuin YAMK-koulutuksista ja erilaisia kursseja löytyy laajasti esimerkiksi liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutuksista. Valittavana on myös laaja kirjo erilaisia kielten ja viestinnän opintoja. Ilmoittautuminen opintoihin avautuu keskiviikkona 9.12. kello 8.00.

Avoimen AMK:n opinnot maksuttomia lomautetuille ja työttömille

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia ja ne maksavat joko 15€/opintopiste tai 400€ /vuosi. Koronakriisin johdosta Laurea haluaa yhä jo keväällä tehdyn päätöksen mukaisesti tukea lomautettujen ja työttömien mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan tarjoamalla avoimen AMK:n opintoja maksutta lomautetuille ja työttömille.

–Koronakriisin yhä jatkuessa haluamme Laureassa edelleen tukea lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ihmisten tilannetta, toteaa rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

–Näin Laurean korkeakouluyhteisö on avoinna vahvemmin myös lomautetuille ja työttömäksi jääneille, jotka voivat joko täydentää osaamistaan tai mahdollisesti avata itselleen reitin kokonaan uuden tutkinnon suorittamiseksi.

Opinnot ovat avoimia kaikille

Avoimessa ammattikorkeakoulussa kuka tahansa pohjakoulutuksesta ja iästä riippumatta voi opiskella eri alojen ammattikorkeakouluopintoja. Avoimessa AMK:ssa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Avoin AMK on hyvä vaihtoehto lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista. Avoimessa AMK:ssa suoritettuja opintoja voi myös saada hyväksi luettua, jos jatkaa myöhemmin tutkintokoulutukseen samassa ammattikorkeakoulussa. Nykyisen epidemiatilanteen huomioon ottaen valtaosa kursseista järjestetään verkossa ja niihin osallistuminen ei vaadi osallistumista lähiopetukseen.

Laurean avoimen AMK:n tarjonnassa on keväälle tarjolla opintoja sekä suomeksi että englanniksi. Osalla kursseista on rajallinen määrä paikkoja ja ne järjestetään perinteisinä AMK-kursseina, joissa on yhteisiä verkkoluentoja ja -työpajoja. Osa kursseista toteutetaan ns. MOOC-opintoina (Massive Open Online Course), jotka osallistuja voi suorittaa omaan tahtiinsa verkossa. MOOC-kurssien osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Ilmoittautuminen kevään avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on käynnissä.Laurean avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan voit tutustua koulun verkkosivuilla.