Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona 15.9. Laurea-ammattikorkeakoulun koulutusten vetovoima jatkui korkeana myös tänä syksynä. Ensitietojen mukaan Laureaan jätettiin hakuaikana kaikkiaan noin 19 300 hakemusta.

Ensimmäiseksi hakutoiveekseen Laurean oli yhteishaussa valinnut lähes 4 600 henkilöä. Aloituspaikkoja Laurean AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa oli yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 015. Jokaista aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli siis keskimäärin noin 4,5.

Lohjalle sairaanhoitajakoulutukseen 63 ensisijaista hakijaa

Syksyn yhteishaussa Lohjan kampuksella oli tarjolla monimuoto-opintoina toteutettava sairaanhoitajakoulutus. Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi tämän oli valinnut 63 hakijaa. Kaikkiaan hakemuksia Lohjan koulutuksiin jätettiin 243 kappaletta. Aloituspaikkoja tammikuussa 2022 alkavassa koulutuksessa oli 35.

Koko Laureassa suosituimmat hakukohteet syksyn yhteishaussa olivat monimuoto- ja verkko-opintoina toteutettavia koulutuksia. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua ja se mahdollistaa joustavan opiskelun työnteon ohessa. Tämän opiskelumuodon suosio on noussut viime vuosien aikana korkeaksi.

Laurean koulutusten vetovoima pysynyt korkeana valtakunnallisessa vertailussa

Laurea on ollut jo useana viime vuotena Suomen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukossa, kun mittarina ovat ensisijaiset hakijat yhtä aloituspaikkaa kohden. Syitä tähän on Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Kosken mukaan useita.

–On hienoa huomata, että ammatillinen korkeakoulutus kiinnostaa ihmisiä paljon, mikä on varmasti seurausta tutkinnon suorittaneiden erinomaisesta työllistymisestä, toteaa rehtori Koski.

–Lisäksi on nähtävissä, että kehittyneiden oppimisratkaisujen mahdollistamaa opiskelun ja työn joustavaa yhdistämistä arvostetaan nykyään yhä enemmän.

AMK-valintakokeet järjestetään marraskuussa

Nyt yhteishaussa haettavana olleet koulutukset käynnistyvät tammikuussa 2022. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. Valtakunnallinen AMK-valintakoe järjestetään 1.11.–4.11. Valintojen tulokset julkaistaan syksyn yhteishaussa viimeistään 26.11.

Laurea-ammattikorkeakoulu