Opetus- ja kulttuuriministeriön on tehnyt esityksen lisäaloituspaikoista ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. Ministeriö ehdottaa ammattikorkeakouluille 2 200 aloituspaikan lisäystä vuodelle 2020. Näistä peräti 210 kohdistuu Laurea-ammattikorkeakoulun koulutuksiin. Määrä on Suomen suurin.

Merkittävä panostus koulutukseen on linjassa hallitusohjelman lisäksi Martti Hetemäen johtaman valmisteluryhmän raportin kanssa. Koulutuksen aloituspaikkojen lisääminen on tehokas keino sekä kasvattaa maamme koulutustasoa että rakentaa koronakriisistä palautumisen polkua.

– Laurea-ammattikorkeakoulu kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa ylpeänä ja ottaa ehdotetut lisäpaikat täysmääräisesti käyttöön, toteaa Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

– Olemme erityisen ilahtuneita siitä, että lisäaloituspaikat on kohdennettu koulutuksiin, joissa sekä vetovoima että työllistyminen ovat korkealla. Näin elvytämme ja jälleenrakennamme maatamme, hän sanoo.

Laurean uudet lisäaloituspaikat jakautuvat seuraavasti:

  • Terveys- ja hyvinvointialat: 135 lisäpaikkaa
  • Palvelualat: 20 lisäpaikkaa
  • Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet: 25 lisäpaikkaa
  • Tietojenkäsittely: 30 lisäpaikkaa

– Laurea on ollut pitkään erittäin suosittu korkeakoulutusta hakevien joukossa. Olemme iloisia, että voimme ottaa enemmän hakijoita erittäin suosittuihin koulutusohjelmiimme. Uusien aloituspaikkojen ansiosta yli 200 uutta laurealaista opiskelijaa pääsee aloittamaan ensi syksynä. Uskon, että hakijat ottavat tämän uutisen innolla vastaan, sanoo Laurean koulutuksesta vastaava vararehtori Katri Ojasalo.

– Tämä vuosi on ollut todella poikkeuksellinen. Opetuksen ja muun toiminnan nopea siirtäminen verkkoon sekä valintakokeiden poikkeusjärjestelyt ovat olleet iso operaatio, joka on onnistunut loistavasti upean henkilöstömme heittäytymisen ansiosta. Nyt päätettyjen lisäaloituspaikkojen vaatima suunnittelu tehdään sekin erittäin nopealla aikataululla. Meidän on huolehdittava henkilöstömme jaksamisesta tässä poikkeuksellisessa ajassa, jatkaa Koski.