Koulutus on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet sairaanhoitajatutkinnon Euroopan ulkopuolella tai jossain muussa EU-maassa. Opinnot alkavat Laureassa joulukuussa 2021.

Sairaanhoitajapula pahenee Suomessa tulevaisuudessa, kun väestö ikääntyy ja sosiaali- ja terveysalan palvelutarve kasvaa. Työvoiman takaamiseksi työperäinen maahanmuutto ja jo Suomessa olevat maahanmuuttajat muodostuvat suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta tärkeäksi ryhmäksi.

Tähän tarpeeseen vastaa Laureassa joulukuussa käynnistyvä sairaanhoitajakoulutus, joka on tarkoitettu Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutuksessa he voivat opiskella suomalaisen sairaanhoitajatutkinnon kahdessa vuodessa. Koulutuksen tuloksena työllistyy 25 sairaanhoitajataustaista maahanmuuttajaa suomalaiseen terveydenhuoltoon.

Tuetaan kielitaidon kehittymistä ja suomalaiseen työkulttuuriin integroitumista

Tavoitteena koulutuksessa on osallistujien työllistyminen osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin tehtäviin sekä tukea heitä integroitumaan osaksi suomalaista työelämää ja yhteiskuntaa.

Koulutuksen aluksi järjestetään suomen kielen koulutuskokonaisuus, jonka avulla varmistetaan opintojen sujuva eteneminen ja mahdollisuus menestyä tulevissa kliinisissä harjoitteluissa. Opinnot toteutetaan suomeksi, ja opintojen tukikielenä käytetään englantia.

Koulutus edistää ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden integroitumista osaksi suomalaista työkulttuuria. Tämä varmistetaan yksilöllisesti arvioiden riittävillä kliinisen hoitotyön harjoittelujaksoilla. Opintoihin liittyvissä ammattitaitoa edistävissä harjoitteluissa tehdään yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa.

Jokaiselle opiskelijalle määritellään myös henkilökohtainen tutoropettaja, jonka kanssa opiskelija käy yksilökeskusteluja osaamisensa kehittymisestä, urapolusta ja ammatillisesta kasvusta neljä kertaa vuodessa.

Hakeminen tapahtuu TE-palveluiden kautta

–On hienoa, että Laurea on saanut mahdollisuuden aloittaa sairaanhoitajien työvoimakoulutus. Laureassa on pitkään ollut englanninkielistä sairaanhoitajakoulutusta ja viimeisten vuosien aikana myös kansainvälistä tilauskoulutusta sairaanhoitajatutkinnossa, kertoo kehityspäällikkö Sanna Partamies Laureasta.

–Sairaanhoitajien kansainvälisen tilauskoulutuksen opiskelijoista suuri osa on lähtenyt tähän muuntokoulutukseen saadakseen itsellensä eurooppalaisen korkeakoulutasoisen sairaanhoitajatutkinnon. Nyt tämä mahdollisuus avautuu jo Suomessa oleville maahanmuuttajille.

Koulutukseen voivat hakea opiskelemaan maahanmuuttajataustaiset henkilöt, joilla on aiemmin suoritettu sairaanhoitajatutkinto jossain muussa EU-maassa tai Euroopan ulkopuolella. Koulutukseen voi hakea myös, jos aiemmin ulkomailla aloitettu sairaanhoitajatutkinto on jäänyt kesken.

Koulutukseen haetaan hakuaikana 1.10.–31.10.2021 täyttämällä sähköinen hakulomake TE-palveluiden sivuilla. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen Työ- ja elinkeinotoimistoon tai Kuntakokeilun toimipisteeseen.

Laurea-ammattikorkeakoulu