Kiertotalous on päivän sana. Lohjalla otettiin sen osalta askel eteenpäin, kun Munkkaan jäteaseman yhteyteen avattiin Gasumin biokaasulaitos. Uuden laitoksen avajaisia vietettiin virtuaalisesti 2.6. Lohjan biokaasulaitoksella syntyy kierrätetyistä biohajoavista jätteistä uusiutuvaa biokaasua teollisuuden ja liikenteen käyttöön. Biokaasun tuotannon sivutuotteena saadaan myös luomuviljelyyn soveltuvia orgaanisia kierrätysravinteita.

Laitoksen lähialueilta ja pääkaupunkiseudulta tulevasta biojätteestä ja lietteestä syntyy biokaasua 4–5 viikossa. Sivutuotteena syntyviä ravinteitä käytetään maanviljelyn lannoitteita lähimmillään vain parin kilometrin päässä Lohjan biokaasulaitoksesta.

–Tämä on yksi hyvä esimerkki paikallisesta kiertotaloudesta, sanoi Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

–Biokaasu on merkittävässä asemassa, kun puhutaan hiilineutrauliuteen siirtymisestä. Biokaasuala kehittyy Suomessa ja on tärkeää, että yrityksillä on hyvä ympäristö, jossa tehdä siihen liittyviä investointeja. Pohjoismaissa arvostetaan sitä, että uusiutuvaa energiaa pystytään tuottamaan. Näenkin biokaasun tulevaisuuden erittäin vihreänä, Lamminen sanoi.

Hän totesi, että biokaasun kanssa ei olla enää lasten kengissä, vaan kehityksen hyvässä alussa.

–Kysyntää ja asiakkaita on kovasti ja kehitysmahdollisuuksia riittää. Biokaasua voidaan tehdä monenlaisista asioista. Kaikkea ei ole vielä keksittykään.

Avajaisissa puhui myös maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Hän oli tyytyväinen uuden biokaasulaitoksen avaamisesta.

–Tämä on hieno esimerkki siitä, mitä kaikkea kiertotaloudella ja uudella teknologialla ja investoinneilla voidaan saavuttaa. Aiemmin jätteenä pidetty materiaali on nyt arvokasta raaka-ainetta. Haluamme kannattaa jatkossakin tällaisia hankkeita. Tärkeä tavoitteemme on myös parantaa energiaomavaraisuutta, Leppä sanoi.

Hän korosti yhteistyön merkitystä kiertotalouden kehittämisessä ja totesi, että uusia ratkaisuja tarvitaan edelleen.

Biokaasulaitoksella on Lohjalle myös työllistymisen kannalta positiivinen vaikutus. Rakentamisen aikainen vaikutus oli 170 henkilötyövuotta ja pysyvä vaikutus tulee olemaan 32 henkilötyövuotta.

–Tämä on Lohjalle äärimmäisen merkittävä hanke, joka liittyy myös Lohjan pitkään teolliseen historiaan, totesi Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula.

–Lohjalla on poikkeuksellisen hieno luonto, Lohjanjärvi ja neljänneksi eniten mökkejä Suomessa. Tehtävämme on huolehtia, että luonto säilyy puhtaana myös tuleville sukupolville, Sivula jatkoi.

Lohjan uuden biokaasulaitoksen avajaisia vietettiin viime viikolla.

Jätteestä energiaksi ja lannoitteeksi

Raaka-ainetta biokaasun tuotantoon saadaan niin teollisuuden ja puhdistamojen jätevesistä, maatalouden lietteistä kuin kotitalouksienkin biojätteistä. Biokaasusta taas saadaan energiaa sekä teollisuuden että liikenteen käyttöön. Sivutuotteena syntyy ravinteita, joista voidaan tehdä lannoitetta.

–Sekä ravinteet että energia kiertävät. Biokaasua voidaan käyttää monipuolisesti. Sitä voidaan kuljettaa nesteytettyjä säiliöautoissa, paineistettuna kaasunkuljetukseen tarkoitetuissa rekoissa tai kaasuputkia pitkin, kertoo Gasumin biokaasun tuotannon johtaja Ari Suomilammi.

Hän nostaa esille pari esimerkkiä kiertotaloutta ja biokaasua hyödyntävistä yrityksistä.

–Keskon syömäkelvottomista jätteistä tuotetaan biokaasua, jota käytetään energiana uusien tuotteiden valmistuksessa ja kuljetuksessa. Posti investoi biokaasukäyttöisiin rekkoihin vähentääkseen päästöjä. Kaasuntankkausasemia on siten sijoitettu Postin terminaalien yhteyteen ja runkoliikenteen reiteille. Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaivassa testataan nyt biokaasun käyttöä, enkä näe mitään syytä, miksei se toimisi. Meriliikenne on yksi keskeinen alue, jolla biokaasua voidaan käyttää, Suomilammi kertoo.

Sivutuotteena syntyvillä ravinteilla taas voidaan korvata fossiilista alkuperää olevien mineraalien käyttöä maataloudessa.

–Lantaa on paljon, siitä voitaisiin tehdä biokaasua. Joillain alueilla esimerkki Varsinais-Suomessa on lannan ylikuormitusta, joka johtaa valumiin ja Itämeren rehevöitymiseen, Suomilammi totesi.

Maanviljelyn kannalta luotettava ja pysyvä kumppani, tässä tapauksessa lannoitteen toimittajan, on tärkeä, kun maatalousyrittäjä pohtii investointejaan.

–Jotta viljelijä uskaltaa muuttaa viljelykäytäntöjään, täytyy taustalla olla pitkäjänteisyyttä, tiivisti Max Schulman.

SMS

Biokaasun tuotannon sivutuotteena saadaan myös ravinteita, joista tehdään lannoitteita maanviljelyyn.