Tänään: 22.07.2024

Toimittaja

Lohjan alueen pohjavesi on hyvälaatuista

lohja, pohjavesi, ympäristö

Lohjan pohjavesien yhteistarkkailun vuoden 2021 vuosiraportti on valmistunut. Pohjaveden yhteistarkkailua on suoritettu Lohjalla vuodesta 2005 alkaen ja vuonna 2021 mukana oli 15 tarkkailtavaa kohdetta. Pohjaveden laaduntarkkailua ja pinnankorkeuden mittauksia suoritettiin noin 80 pohjaveden havaintoputkesta tai kaivosta toimijoiden ympäristö- tai vedenottolupien mukaisesti. Yhteistarkkailussa oli mukana kahdeksan Lohjanharjulla sijaitsevaa pohjavedenottamoa, Tytyrin kalliopohjavesi ja kolme Lohjanharjun ulkopuolista vedenottamoa.

Vedenottamoiden vedenlaatu täytti talousvedelle annetut laatuvaatimukset ja useimmiten myös laatutavoitteet. Laatutavoitteet ylittäneitä kloridin, raudan ja mangaanin pitoisuuksia todettiin kahdella vedenottamolla. Lievästi kohonneita kloridin pitoisuuksia oli lisäksi muutamalla muulla ottamolla. Liukkaudentorjunnassa käytetyn natriumkloridin käyttöä on vähennetty ja korvattu kaliumformiaatilla, mikä on vaikuttanut pohjaveden kloridipitoisuuksien vähenemiseen. Vuonna 2021 vedenottamoiden raakavedestä tehtiin laajat määritykset, eikä pumpatussa vedessä todettu syanideja, kloorifenoleita tai radioaktiivisuutta. Erittäin pieniä pitoisuuksia torjunta-aineiden jäämiä, VOC- tai PAH-yhdisteitä todettiin yksittäisillä vedenottamoilla.

Toiminnanharjoittajien pohjavesitarkkailuissa toiminnan vaikutuksia havaittiin selkeimmin tuotantoalueilla sijaitsevissa pohjaveden havaintopisteissä. Vanhojen kaatopaikkojen lähistöllä pohjavedessä todettiin mm. kohonneita ravinne- ja metallipitoisuuksia. Aiempien vuosien tapaan useamman tarkkailualueen havaintoputkissa todettiin bensiinin lisäainetta MTBE:tä, jonka pitoisuudet olivat pääasiassa pieniä. Vuonna 2021 suoritettujen mittausten perusteella Lohjanharjun pohjavesialueen laatu oli enimmäkseen hyvää.

Lohjan kaupungilta yhteistarkkailuun osallistuivat vesihuoltolaitos, tekninen toimi / kaupunkitekniikka sekä ympäristönsuojelu ja kymmenen toiminnanharjoittajaa. Toiminnanharjoittajista mukana yhteistarkkailussa olivat Cembrit Production Oy, Enics Finland Oy, Keski -Lohjan Pesula Oy,Kreate Oy / Muijalan vanha teollisuuskaatopaikka, Lehmijärven Romu ja Rauta Oy, Nordic Waterproofing Oy / kattohuopatehdas, Peab Industri Oy / Muijalan asfalttiasema, Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, Rudus Oy / betonituotetehdas ja Swerock Oy / Lohjan betoniasema. Tarkkailun toteutuksesta vastasi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY).

Yhteistarkkailun tulokset on raportoitu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n julkaisusarjassa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan yhdistyksen verkkosivuilta.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö

Näytteenottoa pohjaveden havaintoputkesta Lohjanharjun yhteistarkkailussa. (Kuva: LUVY / Johan Lindholm)