Pilke päiväkodit Oy avaa uuden luontopainotteisen Pilke-päiväkoti Ulapan Lohjan ensi kesän
asuntomessualueelle. Pilke luontopäiväkoti Ulapassa on 54 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Ulappa on Lohjan palvelusetelipäiväkoti, jossa asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Luontopäiväkoti Ulapassa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen, ihmettely ja retkeily. Pihan marjapensaiden ja puiden sekä viljelylaatikoiden avulla päiväkodin lapsille voidaan opettaa ekologisuutta ja luonnon kiertokulkua.

Sukupolvet yhdistävä yhteistyö

Päiväkoti sijaitsee Attendon ikäihmisten palvelutalon naapurissa, yhteisöllisessä palvelukiinteistössä, jossa yhdistyvät varhaiskasvatus ja ikäihmisten asuminen sekä hoivapalvelut. Rakennuksessa on yhteistiloja, jotka mahdollistavat sukupolvet yhdistävät kohtaamiset ja ajanvieton. Yhteisillä ulkoilu- ja leikkihetkillä rikastutetaan sekä lasten että ikääntyneiden asukkaiden arkea toki ottaen huomioon ikäihmisten voinnin ja kunnon.

–Meillä on jo useamman vuoden ajalta kokemusta yhteisestä arjesta ikäihmisten kanssa Lahdessa ja näin ollen voimme hyödyntää tuota osaamista myös Lohjan Ulapassa. Myös upea sijainti luonnon keskellä mahdollistaa monipuolisen luontopainotteisen toiminnan toteuttamisen. kertoo Pilke päiväkodit Oy:n toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Luontopäiväkoti Ulappa on Pilkkeen toinen päiväkoti Lohjalla. Pilke avasi musiikkipäiväkoti Marakassin Lohjalle uudisrakennukseen tammikuussa 2019.

Pilke päiväkodit Oy

Hoivatilat, Attendo ja Pilke päiväkodit toteuttavat yhteisöllisen palvelukiinteistön Lohjan Asuntomessuille 2021.