Lohjalla ja Vihdissä mietitään liikenteen tulevaisuutta.

Lohjalle ja Vihtiin laaditaan parhaillaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelmalla tuotetaan tavoitteet ja toimenpideohjelma liikenteen kestävälle kehittämiselle kaikkien kulkumuotojen osalta. Suunnitelma tuottaa liikenteelliset lähtökohdat myös alueen maankäytön suunnittelulle.

Työn yhtenä lähtökohtana on Espoo-Salo -ratahankkeen eteneminen pitkällä aikatähtäimellä ja sitä ennen tarvittavien välivaiheen ratkaisujen määrittäminen. Keskeisiä teemoja ovat liikenteen murroksen, uuden liikennepalvelulain ja digitalisaation mahdollistamien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely. Taustalla vaikuttavat myös liikenteen päästöjen huomattavat vähentämistavoitteet.

Työn tavoitteena on esimerkiksi joukkoliikennekäytävien kehittäminen lähialueen kuntien välillä ja erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan. Tavarakuljetuksissa korostuvat muun muassa teollisuus- ja logistiikka-alueiden hyvä saavutettavuus ja jakeluliikenteen toimivuus.

Suunnitelman laadintaan otetaan mukaan alueen sidosryhmiä ja liikennealan toimijoita. Parhaillaan hahmotellaan laajassa yhteistyössä kehittämistavoitteita, jotka tulevat ohjaamaan toimenpiteiden määrittämistä. Työ valmistuu vuoden 2018 lopulla.