Lohjan joukkoliikenteestä ja etenkin sen puutteista on puhuttu pitkään. Viime viikolla Lohjalla pidettiin joukkoliikenneilta, jossa avattiin joukkoliikenteen tämänhetkistä tilannetta ja toivottiin myös kuntalaisilta ajatuksia joukkoliikenteen kehittämiseksi. Joukkoliikenteen toimivuudella on merkitystä. Sen totesi heti illan alkuun Lohjan kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo.

–Olemme tehneet erilaisia kyselyjä ja tutkimuksia. Kärkiasia, johon Lohjalla toivotaan panostusta, on juuri joukkoliikenne, niin Lohjan sisäinen liikenne kuin yhteydet Helsingin ja Turunkin suuntaan.

Esimerkiksi Lohjalta pois muuttaneille suunnatussa kyselyssä joukkoliikenteen kehittämistarpeet nousivat vahvasti esille. Lohjalla joukkoliikenteeseen laitetaan vähemmän rahaa kuin monissa muissa Suomen kunnissa. Puistosalo totesi, ettei Lohja ole kuitenkaan yksin ongelmineen. Myös esimerkiksi Porvoossa ollaan huolestuneita joukkoliikenteen tilanteesta. Kehittämistarve on joka tapauksessa ilmeinen.

–On tunnettu tosiasia, ettei joukkoliikenne toimi tällä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla, Puistosalo tiivistää.

Kaupungista on löydyttävä pitkäjänteisesti ja luotettavasti toimiva joukkoliikenne, jotta ihmiset voivat tehdä ratkaisujen siihen turvautuen ja esimerkiksi luopua toisesta autosta.

Haasteista huolimatta joukkoliikennettä pyritään kehittämään

Tällä hetkellä vain Lohjan nauhakaupungin alueella eli Virkkala–Muijala välillä ja siitä edelleen Helsinkiin jatkuva liikenne toteutetaan markkinaehtoisena. Muu Lohjan alueen julkinen liikenne toteutetaan ostoliikenteenä. Lohjan kaupungin henkilöliikennelogistikko Tapio Heinonen toteaa, että ostoliikenne on vähitellen lisääntynyt, kun markkinaehtoinen liikenne ei ole ollut enää kannattavaa ja Pohjolan Liikennekin lopetti toimintansa tällä alueella kokonaan. Tällä hetkellä Lohja–Helsinki välin vuoroista vastaa pitkälti Vainion Liikenne.

Lohjan kaupungin joukkoliikennetyöryhmän puheenjohtaja Kirsi Ferin puolestaan toteaa, että toimivan joukkoliikenteen merkitys on vain korostunut, kun polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousseet. Tällä hetkellä Lohjan joukkoliikenne on kuitenkin sen verran heikkoa, etteivät työssä käyvät pysty hyödyntämään sitä kunnolla etenkään yhtään syrjäisemmillä seuduilla.

–Pääosa joukkoliikenteen käyttäjistä onkin tällä hetkellä koululaisia, opiskelijoita ja niitä, joilla ei ole ajokorttia. On kuitenkin muitakin, jotka haluaisivat käyttää joukkoliikennettä ja esimerkiksi elää ekologisesti, Ferin toteaa.

Joukkoliikennettä pyritään nyt kehittämään, mutta maantiede tuo omat haasteensa.

–Meillä on järviä kierrettävänä, pitkä nauhataajama, kyliä ja asutus hajallaan ympäri Lohjaa, Ferin listaa.

–Suurin haaste on kuitenkin siinä, että joukkoliikenneuudistus tulee maksamaan. Lohjalla joukkoliikenteeseen on totuttu laittamaan vähän rahaa. Onkin iso työ saada uudistus läpi poliittisesti ja kaupungin taloussuunnitelmissa. Rahoitus pitäisi tuplata tai kolminkertaistaa, jotta pääsisimme muiden kuntien tasolle.

–Ihmisten pitää pystyä liikkumaan sinne, mihin tarve on ja joukkoliikenteen tulee olla helppoa käyttää niin lippujen kuin reittienkin osalta. Lohjan heikkous on ollut se, ettei täällä ole ollut luotettavaa ja pysyvää joukkoliikennettä, joten sen varaan ei ole voinut suunnitella elämäänsä, Ferin jatkaa.

Heinonen muistuttaa, että joukkoliikenteen kehittämisessä tulee huomioida myös Lohjan lähialueet. Syksyllä 2023 on tarkoitus päättää Lohjan sisäisen joukkoliikenteen järjestämisestä ja vuoden 2024 syksyllä laajemminkin seudullisen joukkoliikenteen kokonaisuudesta.

–Joukkoliikenteen tulee olla helppoa arjen keskellä ja matkaketjujen ja lippuratkaisujen toimivia. Ratkaisujen tulee olla pitkäjänteisiä, jotta esimerkiksi opiskelijat pääsevät bussilla kouluun vielä toisenakin opiskeluvuotenaan. Myös innovatiivisuutta tarvitaan. Tarkastelemme esimerkiksi pyöräilyn yhdistämisestä joukkoliikenteeseen, Heinonen sanoo.

Yhtenäistä lippuratkaisua kaivataan kovasti, mutta sille luo omat haasteensa se, ettei yhteiskunta saa tukea markkinaehtoista liikennettä. Lippujärjestelmää on kuitenkin tarkoitus selkeyttää.

Joukkoliikenneilta on verkossa katsottavissa 13.10. saakka ja kehitysideoita voi esittää edelleen esimerkiksi kaupungin sähköpostin kautta (osoite ja linkki tallenteeseen löytyy kaupungin verkkosivuilta).

SMS