Tilinpäätöksestä riitti niin hyvää kuin huonoakin sanottavaa. Lohjan kaupungin tulos muodostui ylijäämäiseksi, mutta toisaalta lainaa otettiin huomattavasti.

 

Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyä kokouksessaan 13.6. Lohjan kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2017. Tulos muodostui muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintatuotot muodostuivat ennakoitua suuremmiksi, mutta myös toimintakulut olivat ennakoitua suuremmat. Verotulojen kasvu toteutui alkuperäiseen talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempana. Vuoden aikana lisämäärärahoja myönnettiin opetus- ja kasvatuslautakunnalle sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle. Kaupungin tulos päätyi 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tulos heikkeni vuoden 2016 tuloksesta 0,3 miljoonaa, mutta verrattuna alkuperäiseen vuoden 2017 talousarvioon, se parani 1,9 miljoonaa.

Kaupungin lainakanta kasvoi edelliseen vuodenvaihteeseen verrattuna 25,7 miljoonaa. Vuoden lopussa kaupungin lainakanta oli 143,5 miljoonaa eli 3 065 euroa asukasta kohden. Investoinnit kasvoivat edellisestä vuodesta 41%. Kaupungin omavaraisuusaste laski edellisvuoden 45,80 prosentista 42,80 prosenttiin. Kehitys on ollut negatiivinen pidemmälläkin aikavälillä, sillä omavaraisuusaste oli vielä vuonna 2004 76,3%.

-Lohjan kaupungin tulos muodostui ylijäämäiseksi Suomen taloudellisen tilanteen parantumisen ansiosta sekä maankäyttötuloista. Hyvää oli se, että työllisyys parani ja työttömyysprosentti laski ennätysmäisesti. Myös erikoissairaanhoito alitti pitkästä aikaa talousarvion. Huonoa taas oli asukasmäärän pieneneminen ja huostaanottojen odottamaton kasvu. Hyvinvointitoimiala, sosiaali- ja terveyslautakunta sekä ikääntyneiden palveluala ylittivät talousarvionsa, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Paul Packalén avasi taloustilannetta puheenvuorossaan.

 

Henkilöstömenot ja palvelujen ostot

Valtuutettujen parissa keskustelua herättivät mm. palvelujen ostot ja palkkamenot.

-Kaupungin käyttötalous on saatava tulevaisuudessa kestävälle pohjalle. Henkilöstökulut laskivat hieman, mutta palvelujen ostot nousivat jälleen. Nämä ovat suurimmat kustannuserämme. Palvelujen ostot on laitettava suurennuslasin alle, sanoi sosiaalidemokraattien valtuutettu Jarmo Aho.

-Samaan aikaan kun palkkamenot nousevat, palveluita on ostettu lisää. On kiinnitettävä huomiota ostoihin. Niiden pitää näkyä henkilöstömenoissa vähenevänä. Konsultti- ja asiantuntijapalvelujen hankinnassa on myös todella pohdittavaa hinta-laatusuhdetta, kommentoi kokoomuksen valtuutettu Pekka Luoma.

-Palkkakustannukset ovat Lohjan kaupungissa nousseet vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna 1,4 miljoonaa euroa, vaikka kilpailukykysopimus on alentanut palkkamenoja lomarahojen leikkauksien muodossa vuonna 2017 30% vuoden 2016 tasosta. Lohjan kohdalla tämä tarkoittaa yhteensä 4 miljoonaa henkilöstömenoissa, huomautti Meidän Lohjan Hannele Maittila.

-Käyttötaloudessa suurimmat ylitykset syntyivät palvelujen ostoista, joista kasvoivat eniten vanhustenhoidon ja lastensuojelun ostopalvelut. Näissä molemmissa tulee tutkia, olisiko sekä ihmisten hyvinvoinnin että talouden kannalta viisainta lisätä kaupungin omia resursseja ennaltaehkäisyyn ja kuntouttamiseen tähtäävään toimintaan. Jotta opiskelijahuolto pystyisi tukemaan lapsia ja nuoria nykyistä paremmin, tarvitaan lisää resursseja. Pienillä lisäresurssoinneilla voidaan pystyä säästämään merkittävästi, pohti keskustan valtuutettu Pirjo Sjögren.

 

Investoinnit ja velkaantuminen

Investointien ja velkaantumisen suhdetta pohdittiin useammassakin puheenvuorossa.

-Lainakanta on kasvanut. Ei millään voi lukea, että tilinpäätös on hyvä, kun lainaa on otettu melkein 25 miljoonaa lisää. Tarpeeseen se on otettu, mutta jatkossa investointeja ei ole varaa lisätä, sanoi vasemmistoliiton valtuutettu Matti Pajuoja.

-On hyvä huomioida, että viimeisten vuosien aikana olemme melkein tuplanneet velkamäärämme. Tämä johtuu tietenkin valtavista investointitarpeistamme. Ne ovat viime vuonna olleet noin 40 miljoonaa euroa. On selvää, että tulevina vuosina investointien taso on oltava selvästi matalampi, totesi myös Aho.

-Lisävelkaantuminen investointien alla nostaa huolen aaltoja, mutta kun tätä tarkastelee lavealla aikaikkunalla, niin monet investoinnit ovat tulevaisuuden kuluja vähentäviä ja on hienoa, että olemme uskaltaneet niihin lähteä, kuten tarttua sisäilma-asioihin ja kouluinvestointeihin. Velkataakassamme kuljemme onneksi vielä kuntavertailun keskitasossa, pohti puolestaan vihreiden valtuutettu Katri Piiparinen.

 

Omavaraisuus ja veroprosentit

Myös kaupungin omavaraisuusaste nousi esille.

Omavaraisuus kuvaa vakavaraisuutta, tappion sietokykyä ja mahdollisuutta selviytyä sitoumuksista. Jos meidän omavaraisuutemme on tällä hetkellä vielä hyvä, ei tarvita kuin kaksi vuotta, niin se laskee tyydyttävään, jos lehmän häntä laskee noin 3% vuodessa. Tämä on yhteissumma kaikesta siitä kerronnasta, jota tilinpidosta olemme saaneet täällä kuulla. Omavaraisuus pitäisi olla yli 75%, silloin meidän olisi hyvä olla. Tällaista omavaraisuusastetta ja sen laskua ei kenkään talous kestä, sosiaalidemokraattien valtuutettu Pirjo-Leena Forrström totesi.

Veroprosentin nosto ratkaisuna talousvaikeuksiin ei saanut kannatusta.

-Asukasmäärän lasku on yleisvaltakunnallinen linja Lohjan tapaisissa kunnissa. Sen taittamiseksi on tehtävä jatkossa töitä. Veroprosenttia nostamalla ongelmia ei ratkaista, sanoi Luoma.

-Veroprosentin nosto ei ole yksinkertaista. Mitkä ovat seuraukset? Saattaa olla, että asukasmäärä laskee entisestään. Ei ole missään tapauksessa varaa nostaa, jos porukkaa aiotaan saada lisää, Pajuoja painotti.

 

Epäselvyyksiä kaupungin varikon toiminnassa?

Aivan yksimielisesti tilinpäätökseen liittyvää päätöskokonaisuutta ei hyväksytty.

-Tilinpäätöksessä on todettu, että Lohjan kaupungin varikon toiminnoissa on ollut epäselvyyksiä. Se on mainittu useammassa dokumenteissa. Valtuutetuille ei ole toimitettu selvityksiä, joten minulle on epäselvää, millaisista epäselvyyksistä on kyse, onko kyseessä esimerkiksi vahinko, järjestelmävirhe tai valvonnan puute. Koskeeko tämä myös aiempia vuosia ja onko kaupungille tullut vahinkoa? Valtuutettuina olemme vastuussa tekemistämme päätöksistä ja nyt meille esitetään, että hyväksymme tilinpäätöksen ja myönnämme virkamiehille vastuuvapauden ilman, että meille on toimitettu kaikki asiaa liittyvä materiaali, Meidän Lohjan Jan Tallqvist sanoi.

Hän teki vasemmistoliiton valtuutettu Toni Häggin kannattamana vastaesityksen, että hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille ei myönnetä vastuuvapautta tilikaudelta 01.01.-31.12.2017, niiltä osin kuin se liittyy tilintarkastajan

huomauttamiin asioihin, ja vastuuvapaus näiden osalta käsitellään uudestaan sitten, kun asioista on satu riittävä selvitys ja se on käsitelty asianmukaisesti kokouselimissä. Asiasta äänestettiin ja Tallqvistin vastaesitys hävisi äänin 41 – 8 (1 tyhjä ja 1 poissa).

SMS