Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt harkinnanvaraista määrärahaa valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville orkestereille (VOS) ja kehittämishankkeisiin 2019. Lohjan kaupunginorkesterin määräraha 25 000 euroa on myönnetty Lohjan kaupunginorkesterin alueelliseen toimintaan.

Kulttuurin ja taiteen rahoitus ja ohjaus

Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Taiteen ja kulttuurin osuus valtionbudjetissa on vuonna 2018 noin 460 miljoonaa euroa ja siitä puolet rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotolla.

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmässä rahoitus määräytyy kullekin laitokselle ennalta rahoituksen perusteeksi vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määränä ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella. Kirjastojen valtionosuudet ovat valtion talousarviossa valtiovarainministeriön pääluokan peruspalvelujen rahoituksen yhteydessä.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksien myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten tavoitteiden mukaisesti. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee avustuksilla mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä hankkeita.