Kuten yleensäkin, vuoden viimeinen valtuustoistunto ei pitänyt tänäkään vuonna liikaa dramatiikkaa sisällään. Vajaa puolitoistatuntinen kokous päättyi valtuuston yhteiseen jouluillalliseen, minne ei tarvinnut mennä kovinkaan tiukasti käsiä nyrkissä pidellen.

Kaupunginhallintosääntö ja kaupunkistrategia nuijittiin pöytään

Vuoden viimeisen kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista piti sisällään parikin mielenkiintoista asiaa, eli mm. hallintosäännön uudistamisen, maapolittiisen ohjelman sekä kaupunkistrategian 2023-2030, kävi kokouksessa ilmi, että nämä asiat ovat kaikki olleet jo niin pitkään käsittelyssä ja erilaisissa kokouksissa ja seminaareissa esillä, että vaikka kaupunkistrategiasta esitettiin useita puheita, olivat kaikki puolueet sen jo hyväksyneet ja siten sen suhteen kaupunki lähtee yhteisenä rintamana eteenpäin.

Lohjan kaupunkistrategian sanotaan olevan entistä selkeämpi ja antavan näillä näkymin paremmat työvälineet tulevien vuosien yhteistyölle ja eteenpäin menemiselle. Jonkin verran kommentointia herätti mm. Meidän Lohjan valtuutettu Soraisen esille tuoma lähidemokratian todellinen aktiivisuustila sekä mm. Vasemmistoliiton Aittakummun kommentoimat kestävä kehitys sekä hiilineutraalisuus. Uutena ajatuksena uusi strategia toi myös Kristillisdemokraattien valtuutetun Linnanvirran esille nostaman ”lupa epäonnistua”-ajatuksen.

Kaupungin hallintosääntökin saatiin lyötyä lukkoon, ja kuten perussuomalaisten valtuutettu Sassi sanoi, että vaikka se onkin myöhässä ja tulevat organisaatiouudistukset tuonevat siihen muutoksia, niin nyt se on kuitenkin valmis.  Hallintosääntö toi mukanaan myös kolme vastaehdotusta pienille muutoksille, mutta jokainen näistä päätyi varsin selvin tuloksin alkuperäisen muodon voittoon: 44-7, 35-16 ja 40-11.

Maapoliittinen ohjelmakin sai oman vastaehdotuksen yhden tekstiosan poistamisen muodossa, mutta Keskustan valtuutettu Ferinin esille tuoma vastaehdotus ei ottanut valtuutettuja puolelleen ja sille kävi kuten muillekin tämän kokouksen vastaehdotuksille, eli alkuperäinen muoto voitti lukemin 42-9.

Karnaistenkorven uudistukset

Vuoden 2021 valtuuston ja tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen lausunnosta Vihreiden valtuutettu Murto nosti vielä kerran esille Karnaistenkorven parannusprojektin ihmetellen sitä, miten alkuperäinen tavoite mm. pitkospuiden korjaamisen suhteen jäi toteuttamatta, mutta rahaa käytettiin lähes tuplamäärä aiottua enemmän huoltotöiden rakentamiseen. Murto toikin esille, että jatkossa erilaisten hankkeiden toteutumista verrattuna suunnitelmaan ja budjettiin pitäisi seurata tarkemmin.

Valtuustossa tehtiin vielä kaksi aloitetta

Vuoden viimeinen kokous toi esille myös kaksi valtuustoaloitetta, jotka lähtivät käsittelyyn. Ensimmäisenä Perusssuomalaisten valtuutetu Turunen toi esille useamman valtuutetun allekirjoittaman aloitteen hankkeesta kouluväkivaltaa kohtaan. Aloitteen mukaan nyt on kiireellisesti luotava uudet ja paremmat toimintaohjeet kouluille kouluväkivallan vähentämiseksi, sekä lohjalaisten koulujen turvallisuuspuitteiden parentamiseksi. Aloitteen mukaan nyt tarvitaan voimakkaita ja nopeita toimenpiteitä.

Toisessa aloitteessa Vasemmistoliiton Pajuoja toi esille huolen Lempolan alueen kaavatilanteesta. Lempolan ollessa nyt yksi Lohjan tärkeimmistä kehitysalueista, on tärkeätä varmistaa alueelle uusia liike- ja teollisuustontteja. Aloitteessa tuotiin ilmi tonttien tarpeellisuus niin eritasoliittymän kuin Tunnin juna-hankkeen suhteen.

Kokonaisuudessaan kokous eteni yhteisymmärryksessä ja kokouksen lopussa valtuuston puheenjohtaja Räsänen toivottikin kaikille valtuutetuille hyvää joululomaa.