Koronavirusepidemia näkyi Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.3. sekä kokouksen asialistalla että kokousjärjestelyissä. Valtuusto kokoontui poikkeuksellisesti Sporttikeskus Tennarin lukiosalissa, koska siellä on enemmän tilaa kuin kaupungintalon valtuustosalissa. Valtuuston puheenjohtaja Joona Räsänen kertoo, että pulpetit oli valmiiksi aseteltu niin, että niiden väliin jäi turvaväli, koska ylioppilaskirjoitukset olivat juuri päättyneet lukiosalissa. Varautuminen näkyi myös siten, että valtuustoinfoa ei pidetty, vaan valtuustoryhmät kävivät asiat itse ennakkoon läpi sähköisesti. Saliin saapuessa vältettiin ihmisryppäitä ja tarjottavat sisälsivät vain vettä ja virvokkeita. Lisäksi ohjeistuksena olivat ne samat suositukset, joita kaikkien tulisi nyt noudattaa eli kiinnittää huomiota käsihygieniaan, aivastaa hihaan ja pysyä kotona, jos ilmenee pieniäkin flunssanoireita. Räsänen kertoo, että kokous sujui pitkälti tavalliseen tapaan.

–Jokaisen ilmeessä vähän näkyi, että tämä on vakava paikka, mutta normaalisti muuten mentiin. Moni riskiryhmiin kuuluva ei osallistunut, vaikka se olisi ollut luottamushenkilöille sallittua. He olivat jääneet itse pois ja varahenkilö oli kutsuttu paikalle.

Miksei kokousta peruttu tai järjestetty sähköisesti?

–Kaupungin hallinnon pitää pyöriä poikkeusoloissakin. Hallintosäännössä ei oltu varauduttu siihen, miten kokouksen voisi järjestää sähköisesti, mutta sitä muutettiin nyt, Räsänen kertoo.

Jatkossa siis sähköinenkin kokouksen pito olisi mahdollista. Räsänen kuitenkin toteaa, että koronavirustilannetta seurataan ja päätetään myöhemmin kokousjärjestelyistä. Vaihtoehdoissa ovat sähköinen kokousvaihtoehto, kokouksen peruminen tai Tennarin hyödyntäminen uudelleen. Jollain tavalla asioita täytyy kuitenkin saada eteenpäin.

–Meillä on tässä hyvin aikaa miettiä, mikä on järkevin tapa toimia. Muutamista asioista pitäisi kuitenkin päättää nyt keväällä, koska ne tulevat syksyllä voimaan, Räsänen toteaa.

Hän ja kaupunginjohtaja Mika Sivula pitivät kokouksen yhteydessä omat puheenvuoronsa, joissa he mm. totesivat epidemian koskettavan yhä läheisemmin ihmisiä, mitä pidemmälle se etenee, sekä kiittivät kaupungin työntekijöitä.

–Kaupungin organisaatio on toiminut hyvin poikkeusoloissa. Paljon varaudutaan, mutta tilanne on kuitenkin toinen, kun se on oikeasti kyseessä, Räsänen toteaa.

Lomautuksille voi olla tarvetta

Valtuusto päätti ottaa kiireellisesti käsiteltäväkseen yhteistoimintamenettelyasian, vaikka sitä ei mainittu kokouskutsussa. Valtuusto teki periaatepäätöksen, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa poikkeuksellisen tilanteen johdosta käynnistää lomauttamisiin johtavat yhteistoimintaneuvottelut koronavirusepidemian aiheuttaman työn tilapäisen vähenemisen perusteella.

–Asiasta tehtiin periaatepäätös ja delegoitiin kaupunginhallitukselle toimivalta tehdä päätöksiä sen mukaan, miten kriisi kehittyy. Kaupunginhallitus miettii, onko Lohjalla tarvetta turvautua lomautuksiin tai irtisanomisiin. Ensin käydään läpi työaikajoustoja ja katsotaan, onko esimerkiksi lomapäiviä kertynyt. Normaalitilanteissa mennään harvoin lomautuksiin, koska asukkaiden palveluntarve ei laske, mutta nyt moni kaupungin palvelu on kiinni, Räsänen sanoo.

–Monessa Suomen kunnassa on odotettu, mikä on valtiovallan vastaantulo tässä hankalassa tilanteessa. Kunnissa on ollut kroonista alijäämää jo ennen tätä tilannetta, joten helpotuksia odotetaan, että päästään eteenpäin, Räsänen jatkaa.

Tunnin junan osakeyhtiö

Valtuusto käsitteli Lohjan kaupungin osakkuutta Turun Tunnin Juna Osakeyhtiössä ja päätti, että kaupunki lähtee osakkaaksi osakeyhtiöön. Lisäksi kaupunki sitoutuu yhtiön osakemerkintään ja pääomittamiseen enintään 3,74 M€:n rahoitussitoumuksella siten, että vuoden 2020 investointimäärärahoihin lisätään 500 000 euroa yhtiön osakepääoman merkitsemiseen ja ensimmäisen vuoden suunnittelukustannuksiin osallistumiseen ja vuosille 2021-2024 tarvittavat määrärahavaraukset tehdään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Meidän Lohjan valtuutettu Jan Tallqvist teki vastaesityksen, mutta se raukesi kannattamattomana. Tallqvist olisi halunnut, että koko radan rakentamishankkeen Lohjan rahoitusosuuden arvioitu suuruus, alueen tarvittavan maanhankinnan ja infrarakentamisen arvioidut kokonaiskustannukset Lohjalle sekä näiden rahoitustapa selvitetään, ja että rataa varten hankittavien maa-alueiden hankinta Lempolasta keskeytetään toistaiseksi, kunnes saadaan näkemys ratahankkeen jatkumisesta rakentamisvaiheeseen ja arvioidut kokonaiskustannukset koko radan rakentamishankkeesta.

–Valtuusto näki, että osakeyhtiöön pitää mennä mukaan. Radan rakentamisesta ei ole takeita, siinäkin vaiheessa tarvittaisiin kuntien rahoitusta ja moni kysymys on auki, mutta suunnittelu kannattaa hoitaa, jotta ollaan lähempänä toteutusta, Räsänen kommentoi päätöstä.

Lohjan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan mm. Järnefeltin yhtenäiskoulun tulevaisuutta.

Järnefeltin yhtenäiskoulun rakentaminen ja hankkeen laajuus

Valtuusto käsitteli Järnefeltin yhtenäiskoulun rakennusurakan kilpailutusta ja hankkeen laajuuden tarkistamista. Valtuusto päätti, että koulu mitoitetaan 500 oppilaalle ja nykyisen koulurakennuksen H-osa (vuonna 2006 rakennettu osa) hyödynnetään rakennusurakkakilpailutuksessa.

Varavaltuutettu Lena Tallqvist teki valtuutettujen Laura Skaffarin ja Pekka Ilmarisen kannattamana vastaesityksen, että nykyisen koulurakennuksen H-osaa ei hyödynnetä rakennusurakkakilpailutuksessa. Toisen vastaesityksen teki valtuutettu Jan Tallqvist valtuutettu Ilmarisen kannattamana. Hän esitti, että uuden koulun suunnittelussa tulisi huomioida muuntuvat oppilasennusteet ja oppilaaksiottoalueet siten, että koulu toteutetaan tilatarpeiden mukaan muuntuvaksi ja laajennettavaksi. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestykset selvin luvuin.

–H-osan käytöstä tuli keskustelua, että onko sitä syytä purkaa. Taloudellisen puolen osalta tulee lisäkustannuksia ja rasitetta kaupungin taloudelle, mikäli sekin puretaan, toteaa Räsänen.

Pentinkulman tarveselvitys jätettiin pöydälle

Valtuusto käsitteli myös Pentinkulman (Lohjan vanhusten palvelukeskuksen vanhin osa) tarveselvitystä. Pohjaesityksessä esitettiin, että Pentinkulmasta luovutaan ja sen asukkaat siirretään kaupungin omiin ja yksityisen palveluntuottajan yksiköihin asukkaiden toiveiden ja toimintakyvyn mukaan. Hankesuunnittelua esitettiin jatkettavaksi siten, että nykyinen palvelukeskus puretaan ja käynnistetään korttelisuunnittelu niin, että alueen asumisrakentaminen suunnataan ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien asumisen tarpeisiin ja, että palvelut, kuten tavallinen palveluasuminen, senioriasuminen ja mahdollinen palvelukeskustoiminta tuotetaan kaupungin omana tuotantona.

Sosiaalidemokraattien valtuutettu Taina Lackman teki valtuutettujen Matti Pajuojan ja Jan Tallqvistin kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan Pentinkulmasta luovuttaisiin vasta, kun alueelle on rakennettu toimintoja korvaava kiinteistö ja asukkaat siirrettäisiin alueelle rakennettavaan uuteen kiinteistöön, kun se on valmis. Pohjaesityksen ja vastaesityksen välillä ei kuitenkaan äänestetty, koska kokoomuksen valtuutettu Kaj Sundqvist esitti valtuutettujen Juhana Salmenpohjan, Janne Turusen ja Laura Skaffarin kannattamana, että valtuusto päättää jättää asian pöydälle. Asia jätettiin pöydälle äänin 28–20.

–Valtuustoryhmien välillä oli näkemyseroja siitä, mitä Pentinkulmalle tehdään. Enemmistö oli sitä mieltä, että tämä asia ei ole nyt ajankohtainen, vaan siihen voidaan palata myöhemmin, Räsänen toteaa.

SMS