Kotihoitoon ja kotona asumista tukeviin toimintoihin sijoitettavat hoiva-avustajat tukevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä. Lisäksi haetaan lähihoitajia uusiin toimiin.

Lohjan kaupungin palveluohjauksen ja kotona asumisen tuen palvelupäällikkö Päivi Degerholm kertoo, että kotihoidon käyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina ja asiakkaiden toimintakyky on heikentynyt.

–Meillä on kuitenkin tahtotila, että ikäihmiset voisivat asua turvallisesti kotona niin pitkään kuin se on mahdollista, Degerholm sanoo.

Kasvaneeseen hoitotarpeeseen pyritään vastaamaan palkkaamalla lisää henkilökuntaa. Degerholm toteaa, että lisävakansseista on kiittäminen kaupungin päättäjiä.

–Lohjan kaupungin päättäjillä on tahtotila, että kotihoidon palvelut järjestetään ensisijaisesti kaupungin omana toimintana ja että voimme vähentää ylityökorvausten ja hälyrahojen maksamista.

Varahenkilöstöön kuuluvien lisävakanssien osalta päädyimme neljään uuteen lähihoitajan ja kahteen hoiva-avustajan toimeen, Degerholm kertoo.

Hoiva-avustajat ovat Lohjan kaupungille uusi asia, sillä aiemmin hoiva-avustajia ei ole palkattu.

–Meillä on kuitenkin tehtäviä, joissa on tällaista avustuksen tarvetta. Hoiva-avustajat sijoittuvat ainakin aluksi päivätoimintaan sekä läntiselle Lohjalle esimerkiksi saunotus- ja kylvetyspalveluun.

Lääkehoito ei kuulu hoiva-avustajien tehtäviin ellei heitä erikseen siihen kouluteta työpaikalla, mutta moneen muuhun heistä on apua, kuten ruokailussa ja peseytymisessä avustamiseen, ulkoiluun, arjen aktiivisuuden lisäämiseen sekä toimintakykyä ylläpitävään kuntouttavan työtavan mukaiseen avustamiseen.

–Hoiva-avustajat täydentävät ammatillista työtä tekeviä avustavien tehtävien muodossa. Näin vapautamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten aikaa sitä enemmän tarvitseville, tiivistää Länsi-Lohjan (Sammatti, Karjalohja, Nummi, Pusula) kotihoidon aluevastaava Teija Wägg.

Hoiva-avustajien koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen.

–Ensisijaisesti palkkaamme koulutuksen käyneitä hoiva-avustajia, mutta jos päteviä ei löydy, huomioimme myös esimerkiksi lähihoitajaopiskelijat, Degerholm sanoo.

Teija Wägg (vas), Katariina Pelkonen, Päivi Degerholm ja Pia Riihioja kertoivat uusien lähihoitajien ja hoiva-avustajien tarpeesta.

Itsenäinen ja vaativa työ antaa myös paljon

Lohjalle etsitään nyt siis ensimmäisiä hoiva-avustajia, mutta muualla Suomesta heitä löytyy jo.

–Suomessa on viime aikoina yhä enenevässä määrin palkattu hoiva-avustajia, kun tarve heille on tunnistettu. Lisäksi meillä on valtakunnallisia haasteita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten rekrytoinnissa, Degerholm kertoo.

Uudesta asiasta ei silti ole kyse.

–1980-luvulla oli hoitoapulaisia. Nykyinen hoiva-avustajan työ on pitkälti samanlaista, avaa Wägg.

Kotihoidon osalta rekrytointivaikeudet voivat liittyä mm. siihen, että moni nuori lähihoitaja suuntautuu lastenhoidon puolelle ikäihmisten sijaan. Lisäksi työ kotihoidossa on vastuullista ja itsenäistä.

–Se ei vain sovi kaikille, jos on arempi henkilö. Työ on hyvin itsenäistä, joten se vaatii tavallaan rohkeutta, Wägg sanoo.

Kotona asumisen tuen päivätoiminnan aluevastaava Pia Riihioja toteaa, että työ on vaativa ja hoitoala ylipäätäänkin raskas. Degerholm muistuttaa, että vastapainoa vaativuudelle ja työn raskaudelle löytyy myös.

–Jos janoaa haasteita ja haluaa hyödyntää koko osaamisensa ja kapasiteettinsa, kotihoito on siihen hyvä paikka. Lohjan kaupunki on myös ollut työnantajana pidetty tyytyväisyyskyselyissä.

Apua työtaakan jakamiseen

Uudet työntekijät helpottavat muiden työtaakkaa.

–Työntekijämme ovat todella vastuullisia, mutta jos on kiire, joutuu työskentelemään omien laatustandardien rajoilla ja se kuormittaa ihmisiä. Työtaakka ei myöskään ole ainakaan vähenemässä, kun väki ikääntyy, Degerholm toteaa.

Kun työntekijäresurssia on enemmän, sijaisjärjestelytkin hoituvat helpommin, eikä hoitajien tarvitse jäädä niin usein tuplavuoroon paikkaamaan sairastunutta työkaveria, mikä säästää varoja ylityökorvausten ja hälytysrahojen muodossa sekä parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

–Joskus tulee tiukempia päiviä, mutta jos niitä on liikaa, se alkaa näkyä sairaslomina ja syntyy kierre, tiivistää kotihoidon aluevastaava Katariina Pelkonen.

Lähihoitajien haku jatkuu 31.1. asti ja hoiva-avustajien 17.2. saakka. Lähihoitajat työskentelevät ensisijaisesti Routio–keskustan, Mäntynummi–keskustan, Nummentausta–keskustan ja Virkkala–Ojamon alueilla.

SMS