Lohjan kaupungin keskusvaalilautakunta käsitteli 10.5. kuntavaaleja varten lähetetyt ehdokashakemukset. Kaikki ehdokkaat katsottiin kelpoisiksi. Meidän Lohjan listalle hyväksyttiin asiakirjojen täydentämisen perusteella yksi ehdokashakemus (Mea Nurmi, lähihoitaja), joka oli jätetty määräajan puitteissa, mutta jota ei puutteiden vuoksi oltu voitu tallentaa aikaisemmin.

Keskusvaalilautakunta esitti huomautuksia koskien kahden valitsijayhdistysten perustajajäseniä. Huomautuksista riippumatta kummallakin listalla oli jo muuten riittävä määrä perustajajäseniä, joten kummankin valitsijayhdistyksen ehdokkaat katsottiin kelpoisiksi.

Ehdokasmäärät Lohjan kuntavaaleissa ovat näin ollen seuraavat: Eläinoikeuspuolue r.p. (1 ehdokas), Kansallinen Kokoomus r.p. (65 ehdokasta), Kristallipuolue r.p. (2 ehdokasta), Perussuomalaiset r.p. (76 ehdokasta), Suomen Keskusta r.p. (27 ehdokasta), Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (24 ehdokasta), Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (56 ehdokasta), Svenska folkpartiet i Finland r.p. (8 ehdokasta),
Vasemmistoliitto r.p. (42 ehdokasta), Vihreä liitto r.p. (76 ehdokasta), Meidän Lohja, puolueisiin sitoutumattomien ehdokkaiden yhteislista (22 ehdokasta), Yhteislistojen ulkopuolinen valitsijayhdistys Jari Vuorinen (1 ehdokas).

Ehdokaslistojen järjestys ja ehdokasnumerot arvotaan perjantaina 14.5.2021.