Tänään: 25.06.2024

Toimittaja

Lohjan Laureaan 1 200 hakemusta

Laurea, opiskelu

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 30.3. klo 15.00. Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun täytettiin kevään yhteishaussa kaikkiaan noin 21 400 hakemusta. Ensisijaiseksi hakuvaihtoehdokseen Laurean oli valinnut yli 4 800 hakijaa. Aloituspaikkoja Laurean AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa oli yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 242. Jokaista aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli siis keskimäärin noin 3,91.

Lohjalle 230 ensisijaista hakijaa

Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Laurean Lohjan kampuksen koulutuksen valitsi kevään yhteishaussa 230 hakijaa. Lohjalla oli tarjolla opiskelupaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen, sosionomikoulutukseen sekä liiketalouden tradenomikoulutukseen. Yhteensä aloituspaikkoja koulutuksissa oli 100.

Hakemuksia Lohjalle tuli yhteensä 1 200 kappaletta. Suosituin hakukohde Lohjalla oli sosionomikoulutus, joka keräsi 90 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden. Sairaanhoitajakoulutuksen valitsi ensisijaiseksi vaihtoehdokseen 55 hakijaa ja liiketalouden 85 hakijaa. Lohjalla kaikki syksyllä 2022 alkavat koulutukset toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina.

Joustavien opiskelumuotojen suosio säilyy

Vetovoimaltaan suosituimmaksi Laurean koulutukseksi nousi kevään yhteishaussa kokonaan verkossa toteutettava sosionomikoulutus. Verkkototeutuksessa 40 haussa olevaa aloituspaikkaa tavoitteli lähes 586 ensisijaista hakijaa.

Seuraavaksi vetovoimaisimpien hakukohteiden joukosta löytyy useita monimuoto- ja verkko-opintoina toteutettavia koulutuksia, mutta myös sosionomikoulutuksen päiväopinnot nousevat hakutilastoissa kärkikastiin. Monimuoto-opinnoissa aloituspaikkoja oli tarjolla nyt yhteishaussa Laurean eri koulutuksissa kaikkiaan 505. Verkko-opinnot puolestaan sopivat opiskelumuotona opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä, tai jotka asuvat etäällä Laurean kampuksista. Kokonaan verkossa suoritettavia opintoja kevään yhteishaussa on Laureassa tarjolla sekä liiketalouden että sosiaalialan koulutuksissa. Aloituspaikkoja verkko-opinnoissa oli yhteensä 100.

Ammatillinen korkeakoulutus kiinnostaa edelleen

–Ammatillinen korkeakoulutus kiinnostaa ihmisiä kovasti, vaikka yhteishaun hakijamäärät jäivät tuntuvasti huippuvuosista, toteaa Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

Laurea on ollut jo useana viime vuotena Suomen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukossa, kun mittarina ovat ensisijaiset hakijat yhtä aloituspaikkaa kohden. Rehtori Kosken mukaan mahdollisuus joustavaan korkeakouluopiskelun ja työskentelyn yhdistämiseen, tiivis yritysyhteistyö ja erinomainen työllistyminen sekä kampusten sijainti Uudellamaalla ovat kaikki tekijöitä, jotka selittävät Laurean koulutuksen vetovoimaisuutta.

AMK-valintakokeet järjestetään touko-kesäkuussa

Yhteishaussa haettavana olleet koulutukset käynnistyvät syksyllä 2022. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe järjestetään ajalla 30.5.–3.6.2022.

Laurea-ammattikorkeakoulu