Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi keskiviikkona 31.3. Laurea-ammattikorkeakoulun koulutusten vetovoima jatkui korkeana myös tänä keväänä. Laureaan jätettiin hakuaikana kaikkiaan noin 27 900 hakemusta.

Ensimmäiseksi hakutoiveekseen Laurean oli yhteishaussa valinnut 6 500 henkilöä. Aloituspaikkoja Laurean AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa oli yhteishaussa tarjolla kaikkiaan 1 070. Jokaista aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli siis keskimäärin noin 6,1.

Lohjalle yli 360 ensisijaista hakijaa

Ensisijaiseksi vaihtoehdoksi Laurean Lohjan kampuksen koulutuksen valitsi kevään yhteishaussa 366 hakijaa. Aloituspaikkoja Lohjalla oli tarjolla sairaanhoitajakoulutukseen, sosionomikoulutukseen sekä liiketalouden tradenomikoulutukseen yhteensä 90. Lohjalla kaikki syksyllä 2021 alkavat koulutukset toteutetaan joustavina monimuoto-opintoina. Hakemuksia Lohjalle tuli yhteensä 1 933 kappaletta. Suosituin hakukohde oli sosionomikoulutus, joka keräsi jopa 6,9 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Kevään yhteishaussa suosituimmat hakukohteet olivat monimuoto- ja verkko-opintoina toteutettavia koulutuksia. Monimuoto-opiskelu sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua ja se mahdollistaa joustavan opiskelun työnteon ohessa. Näiden opiskelumuotojen suosio on noussut viime vuosien aikana korkeaksi.

Laurean koulutusten vetovoima pysynyt korkeana

–On ilo huomata, että korkeakoulumme tiiviissä työelämäyhteistyössä suoritettaville tutkinnoille on jälleen yhteishaussa valtavasti kysyntää, toteaa Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtajaJouni Koski.

Laurea on ollut jo useana viime vuotena Suomen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukossa. Syitä tähän on rehtori Kosken mukaan useita:

–Tutkintojen monimuotoisuus, mahdollisuus joustavaan korkeakouluopiskelun ja työskentelyn yhdistämiseen sekä kampusten sijainti Uudellamaalla ovat kaikki merkittäviä tekijöitä, jotka selittävät Laurean koulutuksen vetovoimaisuutta.

Nyt yhteishaussa haettavana olleet koulutukset käynnistyvät syksyllä 2021. Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti todistusvalinnan ja AMK-valintakokeen perusteella. AMK-valintakoe järjestetään yksivaiheisena lähikokeena 31.5.– 9.6.2021.